Vďaka softvérovému výskumu dostanú odborníci vysvetlené dáta zo satelitov

1. júna 2023 – Odhalia kalamitu v lesných porastoch a sledujú ako rýchlo sa rozvíja kým lesníci nezasiahnu. Včas identifikujú miesta náchylné na vznik strží v lesných porastoch či v otvorenej krajine. Vypočítajú skutočnú eróziu na poli a nájdu najmenej nákladný spôsob, ako ju znížiť. Sledujú, ako rastú plodiny a kde môže chýbať závlaha či výživa. Zmapujú územie zamorené toxickými látkami a namodelujú, ktorým smerom sa látky ďalej šíria.

Pri príprave automatického výpočtu strží sme sa inšpirovali svetovými inovátormi

13. mája – V projekte FOMON sme navrhli algoritmus, ktorý identifikuje pravdepodobnosť výskytu strží, vizualizuje ich v mape a urobí to automatizovane. „Máme výstup, ktorému odborníci rozumejú a vedia ho použiť v lesníckej praxi. Som rád, že aj v tomto výskume sme naplnili zámer prinášať riešenia pre prax,“ hovorí Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.