CELLQOS: Spoločnosť CellQoS, a.s. sa zaoberá infraštruktúrnymi projektami v oblasti dodania a implementácie informačných technológií. Súčasne patrí medzi distribútorov softvérových platforiem YMS: yAgenda, yDecision, ySpatial a je tvorcom softvérových riešení nad týmito platformami.

DOKUMENTA: Spoločnosť Dokumenta, a.s. vyvíja riešenia pre správu a riadenie firemných dokumentov, elektronické doručovanie dokumentov, automatické schvaľovacie procesy, správu registratúry a elektronický podpis. YMS so spoločnosťou spolupracuje ako obchodný a implementačný partner pri tvorbe ECM riešenia yPapers.

ESRI: Spoločnosť ESRI je jedným z najvýznamnejších svetových tvorcov geografických informačných systémov a systémov pre riadenie geografických databáz. YMS využíva ESRI v geopriestorovom riešení ySpatial.

GEOINFORMATIKA: Portál www.geoinformatika.sk je spravodajský portál českej a slovenskej geokomunity, ktorý poskytuje aktuálny prehľad o dianí súvisiacom s geoinformáciami na Slovensku a v Čechách. YMS je už niekoľko rokov partnerom portálu.

GOOGLE: Spoločnosť Google je svetovým lídrom v mapových službách. YMS využíva mapové služby spoločnosti Google v niekoľkých riešeniach.

HEXAGON: Spoločnosť Hexagon Geospatial poskytuje softvérové produkty, vrátane geopriestorovej technológie Intergraph. YMS využíva platformu Hexagon Geospatial pri tvorbe vlastných GIS riešení.

CHASTIA: Spoločnosť Chastia, s.r.o. vyvíja a ponúka software a služby v oblasti facility manažmentu. Súčasne patrí medzi distribútorov softvérových platforiem YMS: yAgenda, yDecision, ySpatial a je tvorcom softvérových riešení nad týmito platformami.

IBM: Spoločnosť IBM patrí k lídrom v oblasti vynachádzania, vývoja a výroby najpokrokovejších informačných technológií, vrátane počítačových systémov, softwaru, systémov pre ukladanie dát a mikroelektroniky. YMS už viac ako dekádu využíva technológie IBM v mnohých riešeniach.

INTERGRAPH: Spoločnosť Intergraph je popredným svetovým poskytovateľom riešení a služieb pre správu a vizuálnu reprezentáciu komplexných informácií. YMS využíva technológiu Intergraph v niektorých riešeniach.

ITAS: IT asociácia Slovenska je profesná asociácia spoločností pôsobiacich na trhu informačných technológií na Slovensku. YMS je už druhý rok jej členom. V roku 2011 získal cenu IT projekt 2011, ktorú udeľuje ITAS v spolupráci s redakciou magazínu Infoware, za projekt Elektronický strážca.

KAYLA: Spoločnosť Kayla, s.r.o. vyvíja a dodáva služby v oblasti informačných a bezpečnostných technológií. Súčasne patrí medzi distribútorov softvérových platforiem YMS: yAgenda, yDecision, ySpatial a je tvorcom softvérových riešení nad týmito platformami.

MEDIAFLASH: Spoločnosť Mediaflash, s.r.o. poskytuje široké spektrum počítačových služieb v závislosti od potrieb a požiadaviek klientov. Súčasne patrí medzi distribútorov softvérových platforiem YMS: yAgenda, yDecision, ySpatial a je tvorcom softvérových riešení nad týmito platformami.

MICROSOFT: Spoločnosť Microsoft je svetovým softwarovým lídrom. YMS využíva rôzne technológie Microsoft vo svojich softvérových riešeniach. Je partnerom na úrovni Silver Application Development.

ORACLE: Spoločnosť Oracle je druhá najväčšia softwarová firma na svete a vedúci dodávateľ najmodernejších globálnych e-business riešení pre komerčný internet a webové aplikácie. YMS vo viacerých riešeniach využíva databázovú technológiu spoločnosti Oracle.

PPP Partnerstvá pre prosperitu: YMS je členom občianskeho združenia PPP, ktorého poslaním je vytvárať verejno-súkromné ​​partnerstvá medzi politickým, komerčným a akademickým sektorom a podporovať projekty zamerané na rozvoj informačnej spoločnosti.

SPNZ: YMS je už druhú dekádu členom Slovenského plynárenského a naftového zväzu ako najstarší slovenský poskytovateľ integrovaných technických informačných systémov pre ropný a plynárenský priemysel.