Predstavenstvo YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu st. zakladal firmu v októbri 1990. Pracoval v energetike a preto poznal problémy spoločností spravujúcich územne rozsiahle a technicky zložité zariadenia. Prvotný nápad elektronicky zmapovať všetky siete a objekty a sprístupniť ich pomocou súradníc sa ujal a YMS v roku 2020 oslávi svoje tridsiate narodeniny.

Ing. Lucia Dubná, podpredsedníčka predstavenstva, sa svojej funkcie ujala v roku 2010, zároveň od roku 2009 zastáva pozíciu finančnej riaditeľky.

Dozorná rada YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu ml., spoločnosť YMS, a.s. viedol 15 rokov na pozícii výkonného riaditeľa a neskôr predsedu predstavenstva.

Ing. Eva Szapuová už počas štúdia na Ekonomickej univerzite podnikala v oblasti ekonomického poradenstva a účtovníctva. Následne niekoľko rokov pôsobila vo významnej IT distribučnej spoločnosti. V dozornej rade YMS, a.s. pôsobí od založenia spoločnosti.

Bc. Michaela Demovičová po absolvovaní vysokej školy pôsobila v spoločnosti vo výkonnej pozícii a aktuálne dohliada na jej činnosť v dozornej rade.