Predstavenstvo YMS, a.s.

Ing. Róbert Franček pôsobil na významných riadiacich pozíciách v IT spoločnostiach ako Hewlett Packard, S&T Slovakia, Oracle Slovensko a Sféra, a.s. a v YMS je od roku 2023 majiteľom a výkonným riaditeľom.

Ing. Mikuláš Szapu st. zakladal firmu v októbri 1990. Pracoval v energetike a preto poznal problémy spoločností spravujúcich územne rozsiahle a technicky zložité zariadenia. Prvotný nápad elektronicky zmapovať všetky siete a objekty a sprístupniť ich pomocou súradníc sa ujal a YMS už je na trhu IT viac ako 30 rokov.

Ing. Lucia Dubná, podpredsedníčka predstavenstva, sa svojej funkcie ujala v roku 2010, zároveň od roku 2009 zastáva pozíciu finančnej riaditeľky.

Dozorná rada YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu ml.

Ing. Ján Kubaľa

Mgr. Eva Frančeková