Predstavenstvo YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu st. zakladal firmu v októbri 1990. Pracoval v energetike a preto poznal problémy spoločností spravujúcich územne rozsiahle a technicky zložité zariadenia. Prvotný nápad elektronicky zmapovať všetky siete a objekty a sprístupniť ich pomocou súradníc sa ujal a YMS v roku 2020 oslávi svoje tridsiate narodeniny.

Ing. Lucia Dubná, podpredsedníčka predstavenstva, sa svojej funkcie ujala v roku 2010, zároveň od roku 2009 zastáva pozíciu finančnej riaditeľky.

Ing. Milan Kánya, MBA, člen predstavenstva, od roku 2016 zastáva funkciu výkonného riaditeľa, vo firme pracuje od roku 2007.

Dozorná rada YMS, a.s.

Ing. Mikuláš Szapu ml., spoločnosť YMS, a.s. viedol 15 rokov na pozícii výkonného riaditeľa a neskôr predsedu predstavenstva.

Ing. Eva Szapuová už počas štúdia na Ekonomickej univerzite podnikala v oblasti ekonomického poradenstva a účtovníctva. Následne niekoľko rokov pôsobila vo významnej IT distribučnej spoločnosti. V dozornej rade YMS, a.s. pôsobí od založenia spoločnosti.

Bc. Michaela Demovičová po absolvovaní vysokej školy pôsobila v spoločnosti vo výkonnej pozícii a aktuálne dohliada na jej činnosť v dozornej rade.