Pomáhame firmám a verejnoprávnym inštitúciám zlepšiť svoje fungovanie modernými informačnými systémami. Vyvíjame a spravujeme geopriestorové a technické informačné riešenia, elektronizujeme služby, procesy a organizácie.

Sme certifikované výskumné pracovisko a riešime výskumné projekty s odbornými partnermi.

Naším poslaním je poskytovať špičkovú komplexnú službu vrátane konzultácie, analýzy, vývoja, nasadenia a neustáleho rozvoja systémov.

Pre svojich zákazníkov sme stabilným a silným partnerom. Pomáhame im zvyšovať konkurencieschopnosť a efektivitu.

   • Patríme medzi prvých spracovateľov grafických a geografických informácií do digitálneho tvaru na Slovensku.

   • Sme lídrom v GIS riešeniach, v mobilných a lokalizačných technológiách, v digitalizácii, v riadení zdrojov a údržby, v integrácii informačných systémov vrátane internet/intranet riešení.

   • Vytvárame technologicky aj procesne moderné riešenia na kľúč pre rôzne druhy zákazníkov.

   • Implementujeme najnovšie technologické trendy: internet vecí (IoT), diaľkový prieskum Zeme (DPZ), strojové učenie (Machine Learning) a iné.

 

 

YMS, a.s.
Hornopotočná 1
„U Kráľa Ľudovíta“, 2. posch.
917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 224 278, DIČ: 2020163090
IČ DPH: SK2020163090

Spoločnosť je registrovaná na OR OS
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10037/T

Profil osoby podľa §7