Už 30 rokov pomáhame súkromným firmám a verejnoprávnym inštitúciám zlepšiť efektívnosť modernými informačnými systémami. Vyvíjame a spravujeme geopriestorové a technické informačné systémy a komplexné riešenia pre priemyselné podniky a podniky verejných služieb, elektronizujeme služby, procesy a organizácie.

Sme výskumné softvérové laboratórium, certifikované pracovisko oprávnené prijímať podporu z EU. Pravidelne riešime európske výskumné projekty so škálou odborných partnerov. Špecializujeme sa na výskumné aktivity pri spracovávaní, vyhodnocovaní a poskytovaní geopriestorových údajov, ktorým sa venujeme už 30 rokov.

Na trhu pôsobíme od roku 1990. Klientom poskytujeme konzultačné služby, vývoj a aplikáciu integrovaných technických a geopriestorových informačných systémov. Naše riešenia v partnerstve s klientom ďalšj rozvíjame a dlhodobo udržiavame na technologickej špičke.

   • Patríme medzi prvých spracovateľov grafických a geografických informácií do digitálneho tvaru na Slovensku.

   • Sme lídrom v GIS riešeniach, v mobilných a lokalizačných technológiách, v digitalizácii, v riadení zdrojov a údržby, v integrácii informačných systémov vrátane internet/intranet riešení.

   • Vytvárame technologicky aj procesne moderné riešenia na kľúč pre rôzne druhy zákazníkov.

   • Implementujeme najnovšie technologické trendy: internet vecí (IoT), diaľkový prieskum Zeme (DPZ), strojové učenie (Machine Learning) a iné.

Naším poslaním je poskytovať špičkové služby s najmodernejšími technológiami. Pre svojich zákazníkov sme stabilným a silným partnerom. Pomáhame im zvyšovať konkurencieschopnosť a efektivitu.

 

YMS, a.s.
Hornopotočná 1
„U Kráľa Ľudovíta“, 2. posch.
917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36 224 278, DIČ: 2020163090
IČ DPH: SK2020163090

Spoločnosť je registrovaná na OR OS
Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10037/T

Profil osoby podľa §7