Integrovaný systém manažérstva kvality, služieb a informačnej bezpečnosti

Certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2015

Certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001:2014

Certifikát systému riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011

 

Certifikáty

Certifikát podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Microsoft Gold Application Development

IBM Business Partner

Member of Oracle Partner Network

Intergraph Registered Solutions Provider

Member of GeoMedia Team

 

Získané ocenenia 

Prvé miesto v súťaži Inovatívny čin roka 2020 v kategórii Inovácia služby, udelené Ministerstvom hospodárstva SR, s riešením ySpace, na automatické sťahovanie, ukladanie a analýzu satelitných snímok, tzv. vesmírny prekladač (2022)

Prvé miesto v súťaži Zdravá firma roka (2018)

Druhé miesto v súťaži Zdravá firma roka (2017)

Finalista v súťaži Podnikové médium roka s Ročenkou spoločnosti YMS (2017)

Ocenenie za úspešnú implementáciu riešenia IBM Content Manager v rámci európskeho projektu: Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ocenenie od IBM Slovensko (2015)

Cena Special Achievement in GIS Award za geografický informačný systém (GIS) Lesov Slovenskej republiky od americkej spoločnosti ESRI (2015)

Ocenenie za dosiahnuté vynikajúce obchodné výsledky od spoločnosti ArcGEO Information Systems s r.o., autorizovaného zástupcu spoločnosti Esri, Inc. pre Slovenskú republiku (2014)

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja za projekt Elektronický strážca seniorov v meste Martin (2011)

Ocenenie Premium Business Partner od výrobcu lokalizačných zariadení Teltonika pre riešenie Elektronický strážca  (2011)

Ocenenie IT PROJEKT roka za najlepší softvérový projekt roku 2011, za riešenie Elektronický strážca seniorov, od komisie nezávislých novinárov v IT branži v jedenástom ročníku súťaže IT GALA redakcie PC Revue a Infoware (2011)

Titul Podnikové médium roka za 2. miesto v sekcii Podnikový kalendár, ktorého kresby pochádzajú od detí z detského domova v Necpaloch (2005)

Geoaplikace roku za úspešné spustenie projektu on-line poskytovania dopravných informácií v Prahe (2004)

Ocenenie za rozvoj a vytváranie komplexných riešení založených na technológii Intergraph v SR (2004)

Ocenenie Intergraph spoločnosti YMS, a.s. ako najlepšiemu partnerovi v Slovenskej republike (2003)

Ocenenie Intergraph ČR pre SPP a.s., divízia Slovtransgaz za úspešnú implementáciu technológie GeoMedia a Geomedia WebMap Professional v spolupráci s dátovým skladom Oracle Spatial v projekte Geografický informačný systém SPP, a.s., divízia Slovtransgaz – projekt realizovaný spoločnosťou YMS, a.s., Trnava (2003)

Ocenenie Intergraph ČR pre Považskú cementáreň, a.s. Ladce za úspešnú implementáciu technológie Intergraph v projekte „Model lomu v Považskej cementárni“ – projekt realizovaný spoločnosťou YMS, a.s., Trnava (2003)

ORACLE partner fiškálneho roka (2002)

Ocenenie Intergraph ČR za najlepšie obchodné výsledky v predaji software IMGS v rámci ČR a SR (2002)

Ocenenie Intergraph ČR za komplexnú implementáciu technológie GeoMedia v prostredí ITIS pre SPP, š.p. (2002)

Najlepší partner spoločnosti INTERGRAPH v oblasti predaja softvérových licencií a technickej podpory pre divíziu Process, Power & Offshore (2002)

Najlepší obchodný partner spoločnosti INTERGRAPH v regióne CEE (Central & East Europe) (2002)

Štatút Registered Solutions Provider INTERGRAPH (2001)

Najlepší obchodný partner Intergraph pre SR (2001)

Najlepší obchodný partner Intergraph pre SR (1999)

Najlepší obchodný partner v predaji technológie GEOMEDIA (1998)