KLIENTI

Lesníci

Dlhodobú starostlivosť o les komplexne plánujú a hodnotia v 24/7 online aj ofline geopriestorovom informačnom systéme a mapovom portáli ySpatial.

Plynári

Bezpečnosť a spoľahlivosť plynovodu zaisťujú integrovaným technickým informačným systémom ITISTM určeným pre všetky plynárenské profesie.

Služby akreditácie

Procesy akreditácie produktov a služieb subjektov pôsobiacich v SR riadia, zjednodušujú a zrýchľujú elektronické služby AIS – Akreditačného informačného systému.

Teplári

Spoľahlivosť dodávok tepla zaisťujú technickým informačným systémom postaveným na platforme geopriestorového informačného systému ySpatial.

Veterinári

Zdravie chovných zvierat monitorujú Štátna veterinárna a potravinová správa, lekári aj farmy v špeciálnom veterinárnom informačnom systéme VIS.

Obchodní dispečeri

Prepravné a skladovacie kapacity plynu a obchodné služby klientom ponúkajú s online dispečerskou platformou yCapacity.

Geológovia

Rozsiahle geologické bohatstvo zhromaždené za 75 rokov práce digitalizujú a poskytujú verejnosti online cez intuitívny portál a moderný digitálny archív yPapers.

Správcovia ciest

Agendu dopravno-technickej a stavebnej správy a údržby ciest v zimnej aj letnej sezóne riadia cestári s moderným dispečerským systémom napojeným na mobilné zariadenia, GIS a meteostanice.

Ďalšie odvetvia

Hladké fungovanie biznisu vo veľkých priemyselných podnikoch a podnikoch verejných služieb zabezpečíme inteligentnými systémami a aplikáciami na mieru.

EURÓPSKE VÝSKUMNÉ PROJEKTY

URANOS – kód projektu 313011W580
UAV – kód projektu 313011V422
FOMON – kód projektu 313011V465

VYBRANÉ MÍĽNIKY

1990

YMS začína pretvárať geografické a technické dáta na kľúčové informácie pre biznis.

1997

YMS sa stáva lídrom v geografických a technických systémoch a organizuje konferencie.

2005

YMS je dlhodobý a spoľahlivý partner. Skúsenosti získava aj v medzinárodných projektoch.

2011

YMS softvér pretvára na inteligentné informačné celky z moderných aplikácií.

2015

YMS získava prestížnu medzinárodnú cenu za geografický informačný systém a oslavuje 25 rokov.

2022

YMS elektronizuje organizácie, tvorí riešenia biznis inteligencie a manažmentu priestorového rozhodovania.

PRÁCA