19. júna, 2023 – Železnice slovenskej republiky sú zapojené do celoeurópskej iniciatívy na zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy (TTR). YMS ukončuje štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá dôkladne zhodnotí prínosy a požiadavky projektu pre Slovensko.

Skúsenosti s kapacitou
„TTR je ambiciózny projekt, ktorý vyžaduje analytickú prípravu vo všetkých krajinách. Hlavnou myšlienkou je na európskej úrovni modernizovať systém riadenia železničných kapacít tak, aby nedochádzalo k zmenám, zdržaniam a plytvaniu. YMS už viac ako dekádu dodáva systémy na riadenie kapacity v plynárenstve a minulý rok sme vyhrali aj stredoeurópsku súťaž na tvorbu novej generácie obchodného dispečingu Eustream. Ako softvérový špecialista na plánovanie kapacity líniovej infraštruktúry sme preto vo verejnej súťaži o vykonanie štúdie na Slovensku boli kompetentný a nakoniec aj úspešný uchádzač,“ hovorí riaditeľ divízie sieťových odvetví YMS, Radoslav Béreš.

Štyri etapy štúdie
Štúdia prebieha pol roka v štyroch etapách a poskytne ucelený pohľad na projekt v podmienkach Slovenska. Definuje spôsoby, akými TTR pomôže slovenskej železničnej infraštruktúre ale aj aktivity, ktoré musí ŽSR vykonať, aby bol úspešný. Zhodnotí technickú realizovateľnosť projektu na našej infraštruktúre, finančnú udržateľnosť aj socioekonomickú opodstatnenosť.

Problémy riadenia kapacity
„Dopravcovia musia dnes objednávať vlakové trasy 8 až 20 mesiacov vopred. Veľké percento objednanej kapacity je preto „pre istotu“, keďže v takom predstihu nevedia predvídať, koľko kapacity budú reálne potrebovať. Výsledkom je omnoho vyšší počet žiadostí ako je skutočná kapacita a až 75 – 80 % žiadostí sa preto neustále prepracúva. To spôsobuje veľké straty zdrojov u dopravcov aj u manažérov infraštruktúry,“ vysvetľuje jeden z problémov európskej železničnej dopravy projektový manažér a líder štúdie uskutočniteľnosti v YMS, Tomáš Mišovič.

Zvýšenie atraktivity železnice
Projekt TTR chce paušálne „vyčistiť” tieto problémy a posilniť konkurencieschopnosť železnice v Európe. „Keď veziete tovar alebo osoby autom či autobusom, stači sadnúť za volant a zapnúť Google Maps. Železnica takto nefunguje. Vlakovú trasu musíte rezervovať aspoň rok vopred, každá železničná sieť má iné prevádzkové podmienky, iné poplatky, iné pravidlá (rôzne trakčné napájanie, zabezpečenie, návestnú sústavu). Problémom je aj to, že neviete predpokladať, kedy a kde bude vami objednaná trasa na poslednú chvíľu obmedzená, presmerovaná alebo preplánovaná,” vysvetľuje Jozef Dudák z Odboru projektového riadenia ŽSR. Projekt TTR má hlavne stabilizovať cestovné poriadky, zaviesť modernejšie plánovanie kapacity, pripraviť systém na včasné rozhodovanie a informovanie o krátko, aj dlhodobých obmedzeniach na tratiach a zjednotiť kompenzačné platby za meškanie či blokovanie kapacity. Očakáva sa, že spustenie projektu, po prvotných investíciách do jeho prípravy, bude dlhodobo šetriť čas aj financie manažérom železničnej infraštruktúry aj dopravcom.

 

_____________

*Projekt pod názvom Inteligentný manažment kapacity železničnej infraštruktúry (ďalej len TTR, angl. Timetabling and Capacity Redesign) pripravujú RailNetEurope (RNE) a Forum Train Europe (FTE) s podporou Európskej asociácie nákladnej dopravy (ERFA), Európskej agentúry pre železnice (ERA) a Európskej komisie (EC). Implementovať by sa mal počas rokov 2024 a 25. Na jeho realizáciu sú vyčlenené prostriedky z Plánu obnovy, a na Slovensku prebiehajú prípravy priamo pod dohľadom predsedu vlády SR.