Vyhrali sme verejnú súťaž u dlhodobého klienta

30. júna 2022 – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) je klientom YMS už od roku 2007. Veľmi nás teší, že podobne ako plynári a lesníci, aj veterinári po 15 rokoch spolupráce opäť vybrali odborný tím YMS na vytvorenie úplne nového, jednotného systému pre celú štátnu organizáciu a spolupracujúcich veterinárnych lekárov a farmy. 

Hľadáme nových superhrdinov do tímu

16. júna 2022 – YMS je tím softvérových superhrdinov, ktorý technológiami uľahčuje prácu, sprehľadňuje riadenie a znižuje náklady. Dlhodobá spoľahlivosť a inovatívnosť z nás robí žiadaného dodávateľa a partnera, aj v medzinárodných projektoch. Rastieme a hľadáme kolegov do projektového manažmentu, biznis analýzy a programovania.