4. apríla 2024 – Po roku a pol intenzívnej analýzy, vývoja a testovania pri plnom nasadení YMS aj klienta sme koncom roka 2023 odovzdali nový systém pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky (ŠVPS SR). „Tender na dodanie systému sme vyhrali vo verejnej súťaži a v júni 2022 sme začali pracovať. Išlo o časovo aj rozpočtovo extrémne náročný projekt, ktorému sa venovalo obrovské množstvo času aj know-how celého tímu YMS. Dodali sme ďalší moderný systém pre dôležitý orgán verejnej správy, ktorý verím, že po spustení do ostrej prevádzky bude ceneným kľúčovým pracovným nástrojom pre všetky cieľové skupiny,“ hovorí Róbert Franček, výkonný riaditeľ YMS, a.s.

Pre všetkých zodpovedných za bezpečnosť potravín aj zvierat

Pri rozbehu prác v júni 2022 generálny riaditeľ ŠVPS SR Jozef Bíreš povedal: „Projekt prispeje k zlepšeniu zdravia spotrebiteľov a zvýšeniu bezpečnosti potravín na slovenskom aj na európskom trhu, pretože sa zrýchlia varovania a výmena dát. Zníži sa riziko zavlečenia a šírenia nákaz a zlepší sa zdravotný stav zvierat. Zameriame sa aj na zlepšenie kontroly nakladania so živočíšnymi produktami a používania liekov u potravinových zvierat, čo povedie k zníženiu rizika výskytu rezíduí.“

„Elektronizovali sme väčšinu celoslovenskej práce ŠVPS SR, čo je obrovský odborný záber. Systém bude slúžiť centrále organizácie a štyridsiatim regionálnym správam, farmárom a chovateľom, štátnym i súkromným veterinárnym lekárom, potravinovým prevádzkam, laboratóriám, iným štátnym orgánom a aj verejnosti. Všetci spoločne totiž zodpovedajú za bezpečnosť slovenských potravín a zdravie hospodárskych zvierat,“ dodáva Jozef Bíreš, ktorý svoju celoživotnú službu v oblasti veterinárneho a potravinárskeho dozoru završuje úspešnou elektronizáciou organizácie, ktorú vedie už takmer 20 rokov.

ŠVPS SR stála v prvej línii elektronizovaných verejných inštitúcii. Už v roku 2005 sme dodali prvý, v tej dobe moderný, Veterinárny informačný systém a verím, že nový Komplexný veterinárny a potravinový IS (KVEPIS) sa stane projektom, ktorý budeme dlhodobo a komplexne rozvíjať a podporovať tak, ako to robíme už 30 rokov u mnohých iných klientov,“ hovorí predseda dozornej rady YMS, Mikuláš Szapu.

Komplexná odbornosť a široká integrácia

Tím YMS opäť preukázal rokmi vycibrenú schopnosť pripraviť komplexné a mnoho odborností presahujúce softvérové diela. „KVEPIS sa skladá z modulov pre všetky spomenuté skupiny odborníkov, obsahuje veľmi široké know-how, veľa vlastných registrov, ktoré sám používa ale aj publikuje ako tzv. open data pre verejnosť alebo ako referenčné registre pre iné orgány verejnej moci. Je integrovaný na dvadsať iných slovenských aj európskych systémov, z ktorých dáta prijíma aj ďalej odovzdáva, mnohé z toho automaticky,“ hovorí hlavný biznis analytik projektu na strane YMS, Slavomír Sipina.

Príprava si vyžadovala profesionálny projektový manažment na oboch stranách, hĺbkové štúdium odbornej problematiky, premyslenú štruktúru modulov aj dát a profesionálnu softvérovú architektúru. „Len nad analýzou sme strávili tisíce tímových hodín, aby sme správne uchopili celú agendu ŠVPS, pracovné postupy, prepojenia, súslednosť úkonov, dátové a procesné potreby každej konkrétnej agendy, a navrhli systém tak, aby prácu vykonal čo najefektívnejšie a najjednoduchšie,“ pokračuje Slavomír Sipina.

„Zavádzanie IS KVEPIS, ako každého tak dôležitého systému, bol náročný proces pre YMS aj pre klienta. Oba tímy úzko a intenzívne spolupracovali a dobrému výsledku pomohla ucelená a premyslená vízia a koncept, vysoko profesionálni a dedikovaní odborníci na oboch stranách, ako aj trpezlivosť, ľudskosť a schopnosť spoločne riešiť vopred nepredvídané výzvy,” dopĺňa projektový manažér na strane YMS, Jozef Vodný.