Ochranári z YMS v Čabradi kosili už štvrtý raz

14. júna 2021 – Chránená rezervácia v podhradí Čabraď má najvyšší stupeň ochrany kvôli výskytu vzácnych plazov. Čistiť lokalitu od náletových drevín už dva roky po sebe, dvakrát do roka, chodia ochranári z tímu YMS. Darí sa im tak chrániť naše najohrozenejšie plazy, akými sú napríklad slepúch, užovka obojková alebo jašterica zelená.