28. júna 2021 –

Nová generácia softvéru na monitorovanie a simuláciu vývoja rizika na potrubiach je odborná a atraktívna zároveň. Ako sa nám to podarilo pre Naftu, a.s. sme predstavili aj v časopise Slovgas. 

„Nový model rizika napĺňa potreby a očakávania aj najnáročnejšieho odborného klienta. Obsahuje všetky dostupné technické dáta, prehľadne prezentované. Analytické výpočty sú zapracované vo vnútri modelu, preto užívateľ vidí len zrozumiteľne vyznačené miery rizika na celom potrubí,“ priblížil Marek Ivaňák, šéf projektu novej generácie systému monitorovania rizika a technický riaditeľ spoločnosti YMS, člena Slovenského plynárenského a naftového zväzu.

Na hlavnej diagnostickej obrazovke podľa jeho slov skombinovali viacero analytických okien, čím dosiahli nielen prehľadnosť, ale aj zrýchlili a spresnili pohľad na každý detail. Užívateľ sa minimom klikov dostane k obrazu o riziku na ktorejkoľvek časti potrubia, a to v potrebnej úrovni diagnostického detailu, vrátane lokalizácie na mape. „Dáta prezentujeme v tabuľkách, grafoch a farebne rozlíšených infografikách. Zážitok z práce s modelom rizika je tak napriek odbornosti problematiky a technickej komplexnosti čistý, jasný a príjemný pre oko,“ doplnil Ivaňák.

Model rizika sa skladá z dvoch modulov a pokrýva všetky tri oblasti, ktoré manažment podniku potrebuje pre analýzu a simuláciu rizika. Všetky diagnostické dáta v jednej aplikácii, kompletný prehľad o aktuálnej miere rizika na celej sledovanej infraštruktúre a možnosť simulovať akúkoľvek variantu budúceho vývoja rizika, ozrejmil s tým, že jedinečnou súčasťou modelu je simulácia zmien rizika v závislosti od zmeny váhy sledovaných parametrov.

„Vytvorili sme nástroj, ktorým si manažér zodpovedný za kontrolu rizika okamžite vyskúša, čo sa reálne stane, ak sa váha dôležitosti ktoréhokoľvek parametra zmení. Model rizika potrubí pre Naftu v súčasnosti sleduje skoro tridsať rizikových parametrov, z ktorých každý má inú váhu a je monitorovaný inými diagnostickými údajmi,“ opísal Ivaňák.

V štandardnom nastavení sa podľa neho riziko každého parametra automaticky prepočítava podľa platných interných predpisov spoločnosti. V novej generácii modelu už užívateľ pracuje so samotnou základňou modelu. Vytvára teda neobmedzené množstvo vlastných scenárov vývoja rizika pridávaním a uberaním váhy parametrov, prípadne aj parametrov samotných. Podľa jeho zámeru aplikácia okamžite automaticky prepočíta všetky analýzy v diagnostickej obrazovke.

Model rizika, už tretiu dekádu vlajková loď YMS, je vhodný pre ktorúkoľvek technicky náročnú infraštruktúru vyžadujúcu monitorovanie rizika, ako sú napríklad elektrické siete, železničná infraštruktúra či technické areály. Skladá sa zo vzájomne prepojených a dátovo previazaných aplikácií, ktoré bežia na najmodernejšej technológii a každej spoločnosti poskytujú možnosť ďalej systém rozvíjať a napĺňať dátami.

Článok vyšiel na portáli www.slovgas.sk a jeho plná verzia v prvom vydaní časopisu Slovgas pre rok 2021.