30. augusta 2021 –

Odborný tím YMS a akademických partnerov z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre publikoval vedecký článok nazvaný „Analýza miery rizika Covid-19 v obciach na Slovensku“ v Medzinárodnom časopise environmentálneho výskumu a verejného zdravia.  

Tím YMS sa analýze rizika šírenia vírusu venuje od začiatku pandémie v marci 2020. Už vtedy za pomoci vlastného riešenia na podporu priestorového rozhodovania, yDecision, pripravil sériu mapových analýz šírenia nákazy po celom Slovensku. Analýza bola rozdelená teritoriálne podľa krajov a do úvahy brala hlavné faktory, ktoré prispievali k šíreniu nákazy, akými sú napríklad hustota zaľudnenia, hustota bodov, v ktorých sa ľudia zhromažďovali a kritické body dopravnej a infraštruktúrnej siete. Viac si prečítate v článku Pripravili sme ukážku geoanalýzy rizika dopadov Covid-19 na obce. 

Cieľom štúdie, ktorú pripravil odborný tím YMS a akademických partnerov a zverejnil karentovaný Medzinárodný časopis environmentálneho výskumu a verejného zdravia (International Journal of Environmental Research and Public Health) s vysokým impakt faktorom, bolo hlbšie rozobrať model analýzy, ktorý pozostával z hodnotenia čiastkových fenoménov vystavenia sa vírusu, zraniteľnosti a celkového rizika. Štatistické dáta, využité na vyhodnotenie týchto fenoménov, zahŕňali jednotlivé mestá v Slovenskej republike. Tieto predstavujú najmenšiu administratívnu jednotku. Odborný tím v štúdii uplatnil tzv. bodovú metódu. Šírenie a prenášanie nákazy bolo významne ovplyvnené dopravnými možnosťami, ale aj koncentráciou obyvateľov vo vybraných lokalitách (obchodoch, cintorínoch a ďalších). Výsledky štúdie potvrdili najvyššie riziko v regiónoch s najvyššou intenzitou (Bratislava, Košice, Prešov a Nitra). Výber typov dát a použitých metód, spolu s výsledkami môže slúžiť ako užitočný nástroj na podporu rozhodovania v podobných situáciách v budúcnosti.

Celú štúdiu v angličtine si prečítate na tejto linke.