Novinky

30. septembra 2021 – YMS minulý rok oslávila 30 rokov na trhu IT. Tvorí systémy, ktoré síce nie sú na očiach, ale zabezpečujú nepretržitý chod veľkých podnikov a organizácií verejných služieb.

Softvérové špeciality

Napríklad v plynárenstve diagnostický systém potrobia tri desaťročia zaisťuje bezpečnú prepravu plynu cez Slovensko, dispečerský systém sa automaticky stará o obchodovanie s prepravnými a skladovacími kapacitami plynu a aplikácia eVyjadrenia riadi skoro automaticky agendu vydávania vyjadrení k stavebným povoleniam. Geografický informačný systém spravuje informácie o polovici lesov na území krajiny, geologická knižnica Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, pre ktorú YMS elektronizovala tisíce dokumentov, funguje elektronicky a dispečing Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja zjednodušil a elektronicky riadi agendu letnej aj zimnej údržby ciest. Pokračovať by sme mohli elektronickou akreditáciou Slovenskej národnej akreditačnej služby, prípadne aplikáciou ROTZ (Register odchytených a túlavých zvierat), ktorá zaviedla centrálnu kontrolu pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu a možnosť nahliadnuť do databázy pre verejnosť.

yMan a tím v komixe

Vzhľadom na to, že naše systémy fungujú v pozadí, nie každý nás len tak spozná. Pri príležitosti 30 rokov na trhu sme sa rozhodli pre trošku neklasickej publicity, vzhľadom na to, že málokoho baví čítať články o prínosoch odborných systémov.  Ako nielen odborníci, ale aj tím kolegov a priateľov, ktorí majú radi humor, sme si pre vás pripravili čosi iné – budeme vás baviť historkami zo softvérového laboratória. Časť 1 sme nazvali Vyriešime všetky vaše softvérové dilemy. Nech sa páči, začítajte sa 🙂

Ak máte chuť, prečítajte si aj celý článok, ktorý vyšiel 30. septembra v Trende pod názvom „Expertné informačné technológie od YMS slúžia všetkým“.

Vyriešime všetky vaše softvérové dilemy