26. apríla 2021 –

Spoločnosť Nafta, a.s. začiatkom roka 2021 prešla na novú generáciu monitorovania a simulácie vývoja rizika na vysokotlakových potrubiach. Technickými dátami naplnený a pritom užívateľsky intuitívny model rizika pripravil skúsený tím odborníkov spoločnosti YMS.

Zámerom tvorcov bolo skombinovať dostupné diagnostické údaje tak, aby užívateľ dostal presné, odborné a zároveň vizuálne atraktívne podklady o miere rizika, vhodné na rozhodovanie. „Nový model rizika napĺňa potreby a očakávania aj najnáročnejšieho odborného klienta. Obsahuje všetky dostupné technické dáta, prehľadne prezentované. Analytické výpočty sú zapracované vo vnútri modelu, preto užívateľ vidí len zrozumiteľne vyznačené miery rizika na celom potrubí. Na hlavnej diagnostickej obrazovke sme skombinovali viacero analytických okien, čím sme dosiahli nielen prehľadnosť, ale aj zrýchlili a spresnili pohľad na každý detail. Užívateľ sa na minimum klikov dostane k obrazu o riziku na ktorejkoľvek časti potrubia, a to v potrebnej úrovni diagnostického detailu, vrátane lokalizácie na mape. Dáta prezentujeme v tabuľkách, grafoch a farebne rozlíšených infografikách. Zážitok z práce s modelom rizika je tak napriek odbornosti problematiky a technickej komplexnosti čistý, jasný a príjemný pre oko,“ hovorí technický riaditeľ YMS a šéf projektu novej generácie systému monitorovania rizika, Marek Ivaňák.

Model rizika sa skladá z dvoch modulov a pokrýva všetky tri oblasti, ktoré manažment podniku potrebuje pre analýzu a simuláciu rizika. Všetky diagnostické dáta v jednej aplikácii, kompletný prehľad o aktuálnej miere rizika na celej sledovanej infraštruktúre a možnosť simulovať akúkoľvek variantu budúceho vývoja rizika.

 

 

Jedinečnou súčasťou modelu je simulácia zmien rizika v závislosti od zmeny váhy sledovaných parametrov. „Vytvorili sme nástroj, ktorým si manažér zodpovedný za kontrolu rizika okamžite vyskúša, čo sa reálne stane, ak sa váha dôležitosti ktoréhokoľvek parametra zmení. Model rizika potrubí pre Naftu v súčasnosti sleduje skoro tridsať rizikových parametrov, z ktorých každý má inú váhu a je monitorovaný inými diagnostickými údajmi. V štandardnom nastavení sa riziko každého parametra automaticky prepočítava podľa platných interných predpisov spoločnosti. V novej generácii modelu už užívateľ pracuje so samotnou základňou modelu. To znamená, že vytvára  neobmedzené množstvo vlastných scenárov vývoja rizika pridávaním a uberaním váhy parametrov, prípadne aj parametrov samotných. Podľa jeho zámeru aplikácia okamžite automaticky prepočíta všetky analýzy v diagnostickej obrazovke,“ vysvetľuje Marek Ivaňák.

Odborný tím YMS tak uspel vo vývoji celkom nového spôsobu práce s rizikom na technickej infraštruktúre. Vytvoril manažérsky nástroj, v ktorom úspešne skombinoval vysoko odbornú problematiku a maximálnu mieru užívateľskej jednoduchosti. „Bežný užívateľ IT je už na intuitívne aplikácie a jednoduchosť zvyknutý, no technické systémy ešte v drvivej väčšine nie sú tak užívateľsky prepracované. YMS zúročila 30 rokov technických skúseností a pripravila manažérsky nástroj, ktorý dizajnom, funkčnosťou a odbornosťou nemá konkurenciu,“ hodnotí výsledok práce na novej generácii modelu rizika predseda predstavenstva Mikuláš Szapu.

Model rizika je vlajkovou loďou YMS už tretiu dekádu. Je vhodný pre ktorúkoľvek technicky náročnú infraštruktúru, ktorá si vyžaduje monitorovanie rizika, ako sú napríklad elektrické siete, železničná infraštruktúra či technické areály. Skladá sa zo vzájomne prepojených a dátovo previazaných aplikácií, ktoré bežia na najmodernejšej technológii a každej spoločnosti poskytujú možnosť ďalej systém rozvíjať a napĺňať dátami.