13. mája 2024 – Dve významné štátne inštitúcie, Ústredný kontrolný a skúšobný úrad poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) a Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) prechádzali posledné dva roky celkovou elektronizáciou.

Celoslovenský poľnohospodársky dohľad

ÚKSÚP dohliada na kvalitu pôdy a poľnohospodárskych plodín po celom Slovensku a systém IS CÚR (Centrálny údajový repozitár) zjednodušuje a sprehľadňuje všetky povinné úkony kontroly a monitoringu.

„Nový systém sa stará o 11 dôležitých štátnych registrov, je napojený na 4 externé farmárske systémy a na dáta Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Už dnes obsahuje viac ako 5 miliónov údajov,“ hovorí Marek Molnár, riaditeľ odboru informatiky ÚKSÚP.

Začiatkom roka zvládol prvý celoslovenský nápor. Počas dvoch mesiacov si viac ako 7 000 farmárov vyskúšalo nové elektronické formuláre. Nahlasovali množstvá a lokality použitých hnojív a prípravkov na ochranu rastlín za rok 2023. „Farmári nový systém takto hromadne použili po prvý raz. Vypĺňali špeciálne elektronické formuláre s pripravenými číselníkmi, čo napriek prechodu na úplne nový systém a spôsob práce, zvládli,“ pokračuje Marek Molnár.

Počas roka 2024 sa budú postupne spúšťať ďalšie služby pre verejnosť a vo finále bude mať odborná verejnosť a farmári k dispozícii viac ako 100 elektronických služieb.

Nový systém aj pre veterinárny a potravinársky dohľad

Náročným elektronizačným procesom prešla aj ŠVPS SR. Nový systém KVEPIS (Komplexný veterinárny a potravinový informačný systém) čaká fáza testovania a postupného spúšťania do prevádzky.

 „Elektronizovali sme väčšinu celoslovenskej práce ŠVPS SR, čo je obrovský odborný záber. Systém bude slúžiť centrále organizácie a štyridsiatim regionálnym správam, farmárom a chovateľom, štátnym i súkromným veterinárnym lekárom, potravinovým prevádzkam, laboratóriám, iným štátnym orgánom a aj verejnosti. Všetci spoločne totiž zodpovedajú za bezpečnosť slovenských potravín a zdravie hospodárskych zvierat,“ hovorí Jozef Bíreš, generálny riaditeľ ŠVPS SR.

KVEPIS obsahuje moduly pre všetky spomenuté skupiny odborníkov, široké know-how a veľa registrov, ktoré publikuje ako tzv. open data pre verejnosť alebo ako referenčné registre pre iné orgány verejnej moci. Je integrovaný na dvadsať iných slovenských aj európskych systémov.

 Obe organizácie elektronizovali s platformou yAgenda

yAgenda je overená slovenská technologická platforma pre digitalizáciu. Vyvinula ju spoločnosť YMS, ktorá už úspešne elektronizovala viacero významných štátnych organizácií a špeciálne technické aplikácie dodáva aj podnikom infraštruktúry a správcom prírodných zdrojov.

„Platformu yAgenda kombinujeme s vlastným postupom elektronizácie na princípoch tzv. agilného riadenia. Každú organizáciu rozoberieme na logické celky a spolu s internými odborníkmi ich analyzujeme a navrhujeme optimálne postupy tak, aby robili len to, čo prináša hodnotu, boli čo najprehľadnejšie, najjednoduchšie a maximálne využívali softvérovú podporu,“ hovorí Róbert Franček, výkonný riaditeľ YMS.

YMS už 35 rokov dodáva mapové portály, technické a prevádzkové systémy a venuje sa komplexnej elektronizácii organizácií.