Novinky

4. marca 2024 – Prvý celoslovenský nápor má za sebou nový informačný systém Ústredného kontrolného a skúšobného úradu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP), ktorý bol spustený minulý rok. Počas januára a februára 2024 viac ako 7 000 farmárov vyskúšalo nové elektronické formuláre. Nahlasovali množstvá a lokality použitých hnojív a prípravkov na ochranu rastlín za rok 2023.

Celoslovenské sledovanie hnojenia a postrekov na poľnohospodárskej pôde je jednou z mnohých zodpovedností ÚKSÚP. „Každý registrovaný farmár je povinný každoročne do 15. februára ohlásiť, v ktorých lokalitách hnojil a postrekoval, akými prípravkami, na akých škodcov a v akom množstve. Tiež nahlasuje tzv. sekundárne zdroje živín, teda v hospodárstve vytvorené, použité, predané či uskladnené prírodné hnojivá ako kompost či maštaľný hnoj. Nahlasovanie sa týka aj chovaných zvierat, ich počtov, typov a lokalít chovania,“ uvádza do problematiky Marek Molnár, riaditeľ odboru informatiky ÚKSÚP.

„Farmári takto hromadne nový informačný systém, vedený pod skratkou IS CÚR (Centrálny údajový repozitár), využili po prvý raz. Po registrácii do systému svoje údaje zadávali do špecializovaných elektronických formulárov s pripravenými číselníkmi, čo napriek prechodu na úplne nový systém a spôsob práce, zvládli. Nasleduje postupné spracovanie údajov a odosielanie štatistických vyhodnotení zodpovedným orgánom na Slovensku aj v Európskej únii,“ dodáva Marek Molnár.

Nový systém IS CÚR, ktorý pre ÚKSÚP vyvinul tím YMS minulý rok, spravuje 11 dôležitých štátnych registrov a je napojený na 4 externé farmárske systémy. Napojený je aj na údaje, ktoré Poľnohospodárskej platobnej agentúre nahlasujú farmári, čo ďalej zjednodušuje povinné úkony v poľnohospodárskej kontrole a monitoringu. V súčasnosti systém spravuje už okolo 5 miliónov údajov, a to zo všetkých oblastí zodpovednosti ÚKSÚP.

Počas roka 2024 bude ÚKSÚP postupne spúšťať ďalšie služby pre verejnosť a vo svojej komplexnosti systém odbornej verejnosti a farmárom poskytne viac ako 100 elektronických služieb.

„IS CÚR je webová aplikácia v modernej, servisne orientovanej, softvérovej architektúre, zložená z modulov a mikroslužieb s jasnými procesmi, čistými dátami a elektronickými službami, z pohľadu životných situácií klientov, teda občanov, podnikateľov a iných orgánov verejnej správy. Pri dátach zachovávame princíp jedenkrát a dosť, otvorenosť, správnosť a aktuálnosť jednotlivých registrov,” zhŕňa základné parametre nového systému Marek Ivaňák, prevádzkový riaditeľ YMS.

ÚKSÚP sa s novým moderným systémom zaradil medzi efektívne digitálne spravované verejné inštitúcie. Okrem zjednodušenia a zrýchlenia práce Ústavu systém odbremení farmárov od povinného papierovania a získajú prístup k dôležitým informáciám, procesom a službám. Zvýši sa tým efektivita ich práce a skvalitní udržateľný rozvoj poľnohospodárstva v krajine.

 

_________

ÚKSÚP je štátna rozpočtová organizácia pod Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vykonáva štátnu odbornú kontrolu, skúšobníctvo a odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva. Tvorí a inovuje legislatívu, metodiky a postupy. Špecialisti ÚKSÚP publikujú, prednášajú, dávajú expertízne stanoviská a odborné poradenstvo, tiež udržiavajú odborné kontakty so zahraničnými partnermi a inštitúciami v oblasti skúšobníctva a kontroly.

Systém IS CÚR obsahuje nasledovné registre dát: odrody osív a krmív, krmivárske podniky, vinohradníctvo a vinárstvo, ovocné sady a chmelnice, hnojivá a spotreba hnojív, postreky a spotreba postrekov, typy a skúšky zariadení, ekologická poľnovýroba, dodávatelia, dovozcovia a vývozcovia.

Systém IS CÚR obsahuje nasledovné elektronické služby: spravovanie agendy pre občanov a podnikateľov podľa životných situácií (príprava, posudzovanie a vydávanie dokladov), prístup k údajom pre ÚKSÚP, prístup k dátam pre tretie strany, prístup k verejným dátam, notifikácie služby.