28. júna 2023 – Digitálne riadiť budovy, majetok a cestné siete II. a III. triedy môžu samosprávy s novým balíkom služieb od YMS. Spojením overeného know-how sme pripravili systém, ktorý pomôže v dvoch najrozsiahlejších a technicky náročných oblastiach samosprávnej kompetencie.

Pozemky, budovy aj cesty

Každé mesto a región spravuje stovky budov, objektov, zariadení a techniky na rôzne účely roztrúsených po území. Zodpovedajú za ich stav, údržbu a zveľaďovanie. Regióny sa starajú aj o cestnú sieť II. a III. triedy, čo opäť znamená opravy, údržbu a investície do vylepšovania.

Energetický monitoring či hodnotenie rizika

Najvyšším dôvodom, pre ktorý sa organizácie rozhodnú elektronizovať, je nielen poriadok a prehľad, ale hlavne istota, že zdroje riadia najefektívnejším možným spôsobom. „V dnešnej dobe je číslom jedna energetická efektívnosť. Vieme sledovať a porovnávať hodnoty spotreby energií v rôznych budovách a priestoroch, vyhľadávať dostupné možnosti úspor a vyčísľovať ich v technických aj ekonomických jednotkách,“ uvádza tému riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert.

Podobne je to pri správe ciest, kde najvyššou hodnotou je efektívna každodenná správa a strategické investovanie do obnovy. „Systém pokrýva všetky bežné činnosti správy ciest, teda dispečing, riadenie porúch a zdrojov, skladové hospodárstvo a financie. Navyše model hodnotenia rizika, expertný výpočet najlepšieho možného alokovania investícií. Teda, do ktorých ciest investovať, aby riziko problémov a nehôd bolo čo najnižšie,“ vysvetľuje projektový manažér YMS, Tomáš Mišovič.

Najťažší krok je prvý

„Pri prechode na digitálnu prácu treba v prvom rade získať, pretriediť a upratať dáta do spoločného systému. Pri budovách, objektoch a pozemkoch potrebujeme ich presnú lokalizáciu, spôsoby využitia, zhodnotenie skutočného stavu a pasportizáciu. Zbierajú sa dáta na úroveň technických zariadení, ako sú šachty a výťahy, aj detaily každej miestnosti. Pri cestách ide o podobný proces. Mnoho dát už existuje v čiastkových systémoch či excelových tabuľkách, všetko zjednocujeme, a pridávame nové, aktuálne dáta,“ hovorí riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert.

V prvej fáze elektronizácie sa preto robí fyzická obhliadka objektov a lokalít. „Napríklad, v prípade Banskobystrického kraja ide o viac ako 700 objektov, čo je časovo aj zdrojovo najnáročnejšia časť celého procesu,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Návrat investície v kvalite rozhodovania

Podobnú digitalizačnú „trasu“ prešla aj Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, keď pred niekoľkými rokmi zavádzala do praxe elektronický dispečing. „Po skoro piatich rokoch používania má SÚC TTSK prehľad o všetkých zdrojoch a ich využití, v reálnom čase riadi čo, kto, kde a s akou technikou robí, koľko to stojí, aké sú skladové stavy, ako prebieha práca v teréne a mnoho ďalších informácií,“ dopĺňa Tomáš Mišovič.

Samozrejmosťou je prehľad v reálnom čase na mape, digitálna práca v teréne, online vykazovanie stavu úloh, automatické generovanie pracovných príkazov, reportov, výkazov, napojenie na snímače veličín ako teplota či vlhkosť vzduchu a podobne. Tiež integrácia s inými systémami v organizácii.

Moduly vyladené pre verejnú správu

YMS má po troch desaťročiach skúseností s technickými a geografickými systémami špičkovo pripravené moduly na správu majetku a správu ciest. Postavené na svetových technológiách, s intuitívnym dizajnom dôležitým pre odborné, netechnické profesie a zárukou kompatibility s požiadavkami na systémy verejnej správy.

„Odborný tím YMS elektronizoval už mnoho organizácií alebo čiastkových procesov vo verejnej správe. Moduly majetok a cesty rešpektujú požiadavky na dáta jedenkrát a dosť, na vlastníkov dát, na aktuálnosť a otvorenosť, dostupnosť aj integrovateľnosť na iné systémy aj na štátne registre,“ uzatvára Radovan Hilbert.