Vďaka softvérovému výskumu dostanú odborníci vysvetlené dáta zo satelitov

1. júna 2023 – Odhalia kalamitu v lesných porastoch a sledujú ako rýchlo sa rozvíja kým lesníci nezasiahnu. Včas identifikujú miesta náchylné na vznik strží v lesných porastoch či v otvorenej krajine. Vypočítajú skutočnú eróziu na poli a nájdu najmenej nákladný spôsob, ako ju znížiť. Sledujú, ako rastú plodiny a kde môže chýbať závlaha či výživa. Zmapujú územie zamorené toxickými látkami a namodelujú, ktorým smerom sa látky ďalej šíria.