Novinky

1. júna 2023 – Odhalia kalamitu v lesných porastoch a sledujú ako rýchlo sa rozvíja kým lesníci nezasiahnu. Včas identifikujú miesta náchylné na vznik strží v lesných porastoch či v otvorenej krajine. Vypočítajú skutočnú eróziu na poli a nájdu najmenej nákladný spôsob, ako ju znížiť. Sledujú, ako rastú plodiny a kde môže chýbať závlaha či výživa. Zmapujú územie zamorené toxickými látkami a namodelujú, ktorým smerom sa látky ďalej šíria.

Prečítajte si celý článok ako vyšiel v Trende

Odhadnú mieru rizika na cestách, potrubiach, železniciach aj v priemyselných areáloch, špeciálne pri veľkom množstve ľudskou mysľou neobsiahnuteľných parametrov.

S vhodnou technológiou „prekladu“ je na povrchu Zeme, vďaka satelitom s pokročilými senzormi, ako multispektrálne, hyperspektrálne, radarové, vidieť už v podstate všetko, s rozlíšením na niekoľko centimetrov. Žiadny vývoj neostane skrytý, odhaliť a zmerať sa dá väčšina problémových javov v krajine. Hlavne tých, ktoré sú neviditeľné ľudskému oku, vyvíjajú sa postupne a vedia časom napáchať veľa škôd.

Vedu už potrebujeme v praxi

Práve toto je zameranie výskumného softvérového laboratória YMS. Sme už niekoľko rokov partnerom Európskej vesmírnej agentúry a ministerstvom školstva certifikovaným výskumným laboratóriom oprávneným súťažiť o vedenie alebo účasť na európskych projektoch. Pracujeme na riešeniach, ktoré z voľne dostupných hrubých satelitných dát expertnými postupmi pripravujú spracované a zrozumiteľné výstupy pre rôzne skupiny odborníkov.

Tieto náročné aplikácie vznikajú v spolupráci odborných partnerov vďaka európskym výskumným projektom a stoja za nimi tisíce hodín vedeckej analýzy, softvérovej architektúry a programovania. „Výskumným zámerom nie je nič menšie, ako technológiami ochraňovať Zem. Tak, že získame, vyčistíme, zanalyzujeme a do zrozumiteľnej podoby „preložíme“ dáta pre odborníkov, ktorí sledovaným fenoménom rozumejú do hĺbky. V lesníctve, v poľnohospodárstve, v priemyselných areáloch aj na líniových stavbách ich potom dokážu použiť na zmeny v hospodárení či správe, riešenie problémov skôr ako vzniknú a znižovanie pravdepodobnosti negatívnych dopadov hrozieb, ktoré sa odstrániť nedajú,“ hovorí riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS, Radovan Sunega.

Obrázok 1: Satelity dnes odhalia skoro všetky negatívne javy na povrchu Zeme. Spracované dáta vedia objasniť minulosť, súčasný vývoj a predvídať budúcnosť, a to pri sledovaní mnohých parametrov naraz a na obrovských územiach.

Trik je v správnom preklade

YMS si vyslúžila dôveru Európskej vesmírnej agentúry (ESA) ako vysoko technologicky zdatný partner. „Náš tím robí už na druhom zadaní v poradí. Začali sme s monitorovaním kalamít v lesoch a prešli na poľnohospodársku pôdu, kde teraz hodnotíme úrodnosť slovenských polí“ hovorí Radovan Hilbert, odborník na satelitné technológie a riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

Vesmírny prekladač, známy ako ySpace, sa stal inováciou roka, ocenenou ministrom hospodárstva. „Dáta musíme preložiť tak, aby ich koncový používateľ vedel použiť, inak ich neprijme. A to je veľká škoda, pretože cez satelity už vidíme všetko, nič sa neskryje. Preto robíme aplikácie zamerané na užívateľov. Technológie sú zabalené vo vnútri aplikácie a klient s nimi vôbec neprichádza do kontaktu. Samozrejme, v prípade potreby vie transparentne zistiť postupy, aké systém používa. Pri bežnom používaní však dostane len interpretovaný výsledok, ktorému rozumie,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Obrázok 1: Grafické znázornenie výskytu lykožrúta v geografickom informačnom systéme, identifikované zo satelitných dát.

Vhodné pre prevádzku aj dohľad

V prevádzke alebo hospodárení môžu prísť doslova „aha“ momenty. „Vidíme veľké územia a porovnávame viac parametrov naraz, čo by bez satelitu bolo veľmi ťažko zrealizovateľné. Zaujímavé sú hlavne dáta mimo viditeľného spektra ako napríklad infračervené, termálne. Vieme z nich vyčítať zdravotný stav stromov a plodín, napadnutie alebo poškodenie škodcami, pôdnu vlhkosť alebo naopak dopady sucha s presnosťou niekoľkých metrov. V eróznej kalkulačke dokonca farmárovi namodelujeme aj dopady protieróznych opatrení, ktoré znižujú degradáciu pôdy. Vieme retrospektívne vyhodnotiť produkciu rôznych poľnohospodárskych plodín na konkrétnom území, porovnávať polia nielen v priestorovej, ale aj časovej dimenzii. “ ďalej vysvetľuje Radovan Hilbert.

Z preložených dát benefitujú aj kontrolné orgány. „Na satelite sa skutočne nič neskryje a teraz, keď máme snímky celého Slovenska k dispozícii zadarmo každých päť až sedem dní, dokážeme skontrolovať veľmi veľa. Tu je však potrebné slovo varovania, pretože nesprávny preklad môže viesť k mylným záverom, a tie vedia napáchať niekedy ešte viac škody,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Obrázok 2: Agroreport: grafické znázornenie indexu zelenosti a vody v listoch, ako sa vyvíjajú v čase a porovnanie s podobnou parcelou.

Prechádzka po priemyselnom areáli vo virtuálnej realite

V projekte priestorového monitoringu sme netradične skúmali aj využitie herného softvéru. Modelovali sme reálny priemyselný areál vo virtuálnej realite pre účely vizuálneho sledovania vybraných parametrov. „Nejde o jednoduché dáta typu čo sa kde nachádza, z akého je to materiálu či akej farby, čo už poznáme z virtuálnych modelov. Ide o snímačmi zmerané, softvérovými nástrojmi spresnené a do vizuálnej podoby prevedené priestorové dáta typu teplota, tlak alebo vlhkosť vzduchu. Javy a veličiny, ktoré ani v realite okolo seba nevidíme,“ vysvetľuje zložitú problematiku vizualizácie neviditeľných javov v priestore softvérový architekt YMS a jeden z hlavných riešiteľov projektu, Ivan Ilavský.

Obrázok 3: Vizualizácia neviditeľných parametrov teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu v 3D modeli v geografickom informačnom systéme.

Priestorový monitoring v tomto prípade znamenal „zviditeľnenie“ javov na obrazovkách užívateľov. Potenciál využitia je obrovský. „Môže to byť priemyselný areál, kde snímače merajú a softvér spracúva a vizualizuje nebezpečné látky v ovzduší alebo teplotu okolo zariadení. Tak, aby bola neustále zaistená ochrana ľudí a priestoru a aby varovanie o prípadnej hrozbe prišlo včas. Napríklad únik škodlivých látok tam, kde môže spôsobiť zamorenie či poškodiť zdravie zamestnancov. Alebo prehrievanie zariadení nad limitom prevádzkových teplôt ako prvý ukazovateľ hroziacej poruchy alebo havárie. Údaje dokážeme nielen diskrétne merať ale vypočítať aj mračná – oblaky pomocou interpolácií, vhodne vybraných na základe smerových gradientov veličiny,“ pokračuje konkrétnymi príkladmi Ivan Ilavský.

Technologickí superhrdinovia

Každé výskumné napredovanie však nie je iba vďaka krkolomne napredujúcim technológiám. Úspech alebo neúspech stojí hlavne na našom tíme, zdatných a skúsených špecialistoch v analýze, softvérovej architektúre a programovaní. Sú ochotní neustále sa vzdelávať, profesne napredovať, diskutovať s užívateľmi aj manažérmi na strane klienta a používať svoje nadanie v náš prospech.

„Naše informačné pohodlie stojí na ich komplexnom myslení. Vopred odhadnú potreby klientov, vžívajú sa do ich problematiky, dôkladne premyslia každý krok v systéme tak, aby nebolo treba ani na moment zaváhať, kde kliknúť. IT špecialisti všetkých odborov sú superhrdinami technologického sveta. Skrytí pred okom konečného užívateľa, no predsa s ním spojení každým klikom. Som rád, že v YMS je tím, ktorý toto každý deň robí nielen odborne, ale aj s nasadením a ľudskosťou,“ uzatvára tému technologického výskumu Róbert Franček, nový výkonný riaditeľ spoločnosti YMS, ktorý vedenie firmy po 30 rokoch preberá z rúk rodiny Mikuláša Szapu.