Pri príprave automatického výpočtu strží sme sa inšpirovali svetovými inovátormi

13. mája – V projekte FOMON sme navrhli algoritmus, ktorý identifikuje pravdepodobnosť výskytu strží, vizualizuje ich v mape a urobí to automatizovane. „Máme výstup, ktorému odborníci rozumejú a vedia ho použiť v lesníckej praxi. Som rád, že aj v tomto výskume sme naplnili zámer prinášať riešenia pre prax,“ hovorí Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.