Novinky

10. mája 2023 – Začiatkom mája tím YMS opäť venoval celý pracovný deň starostlivosti o slovenské lesy. Počas firemného tímbuildingu sme na svahu vo Zvolenskej Slatine, zničenom kalamitou lykožrúta, vysadili približne 2300 malých bukov. 

Projekt Zelené Slovensko, pôvodne známy ako Milión stromov, žije vďaka firmám a dobrovoľníkom, ochotným darovať svoj čas lesu. „Z množstva dobrovoľníckych tém sme si vybrali prírodu a obnovu lesov, pretože im pomáhajú aj naše systémy. Pre lesníkov a pôdohospodárov je náš softvér každodenným pracovným nástrojom, dáta a aplikácie prispievajú k stále lepšej starostlivosti o lesy a polia. A YMSáci vedia držať nielen myš ale aj motyku, preto sa radi k obnove našich lesov pridávame,“ hovorí Róbert Franček, výkonný riaditeľ YMS o našom dobrovoľníckom zameraní.

 

 

Tentokrát sme sadili v lokalite vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene, v lesnej správe Budča, v obvode Čertove Kúty. Sadením nás sprevádzal horár Jaroslav Skučka. „Stojíme na povôdnej lúke, ktorá nemala poľnohospodársky význam, a tak sa počas komunizmu, pred 45 rokmi, zalesnila monokultúrou smreku. Lykožrút však porast zlikvidoval, a tak znovu zalesňujeme odolnejším mixom ihličnatých a listnatých drevín,“ vysvetľuje Jaroslav Skučka.

Dvadsať členov tímu vysadilo spolu asi 2300 sadeníc bukov, čím sme splnili plán zalesniť väčšiu časť svahu. „Sadenice dvojročných bukov pochádzajú z lesnej škôlky školského podniku. Sú pretriedené na životaschopné a ošetrené tak, aby vydržali prenos po sadenie. Sadíme ich do dostatočnej hĺbky vo vzdialenosti na motyku a udupávame, aby ich jelenia zver nemohla zo zeme vytiahnuť“, pokračuje vo výklade horár Skučka.

O dobrú náladu pri sadení vo svahu a na slniečku sa staral koordinátor výsadby z OZ Moje Slovensko, pán Matúš Pivovar. Vysvetlil nám, ako funguje zalesňovanie s dobrovoľníkmi, zahral na akordeóne a prezradil, že profesionálne sa venuje sledovaniu kalamít lykožrúta v lesoch s pomocou satelitných snímok, podobne ako to robí YMS vesmírnym prekladačom, inovatívnym činom roka ySpace.

Ako tím sadenie stromčekov pre pomoc našim lesom určite zopakujeme. Firmám, ktoré váhajú, kde venovať svoj dobrovoľnícky čas odkazujeme, že sadenie „zeleným hore“ je rozhodne aktivitou, ktorá zabaví a rozptýli tím, navyše pomôže. Niet s čím váhať. Zapojte sa aj vy na stránke projektu.