Novinky

5. apríla 2022 – Nový systém ySpace zo softvérového laboratória YMS vyhral cenu Ministra hospodárstva SR, Inovatívny čin roka. Je to automat na sťahovanie a analýzu satelitných snímok, ktorý hodnotí javy prebiehajúce kdekoľvek na povrchu Zeme, aj okom nepozorovateľné.

Prečítajte si článok priamo na stránke trend.sk

„Každé odvetvie má výzvy, s ktorými môže pomôcť pohľad zhora. A to doslovne. Hospodárenie s prírodnými zdrojmi, infraštruktúra, priemysel aj poľnohospodárstvo. Analýza satelitných snímok ukáže napríklad vývoj v kalamitných a záplavových oblastiach, stav pôdy a lesa, hrozbu zosuvov pôdy, sucha či erózie, efektivitu vykurovacích sústav, výskyt škodlivých látok vo vode a pôde a ďalšie,“ hovorí predseda dozornej rady trnavského softvérového laboratória YMS, a.s., Mikuláš Szapu.

Reportáž z odovzdávania cien priniesla televízia TA3.

Nástroj pre prax s podporou od Európskej vesmírnej agentúry

ySpace je výsledkom práce odborného tímu YMS a partnerov s podporou od Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Jeho vysoká pridaná hodnota tkvie v tom, že sa presne zameria na územie, jav, alebo kombináciu javov, ktoré treba sledovať. „Na to používame satelitné údaje, letecké fotogrametrické alebo laserové snímkovanie, prípadne aj údaje z dronov. Skombinujeme viac parametrov, napríklad teplotu povrchu, zmeny v nadmorskej výške, čistotu ovzdušia a iné, čím dostaneme presný pohľad na dianie na území. Po nastavení vstupných údajov a algoritmov pracuje ySpace automaticky a používateľ má stále k dispozícii aktuálny stav javu na území. Kumuláciou časových údajov získa aj prehľad o vývoji v čase. Napríklad pre Lesy SR monitorujeme takto počas vegetačnej sezóny rast stromov a potenciálne napadnutie porastov lykožrútom. Bežne sa lykožrút zisťuje obhliadkou, no satelit územie zosníma každých 7 dní a analýza snímok je porovnateľná s fyzickým pozorovaním, čo je veľmi efektívny spôsob prieskumu,“ vysvetľuje Radovan Hilbert, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, a.s.

Video o ySpace pri príležitosti získania ocenenia Inovatívny čin roka 2020, ktoré minister hospodárstva oceneným odovzdal vo februári 2022.

Od lesníkov k poľnohospodárom a ďalším odvetviam

ySpace je pripravený pre nasadenie v ďalších odvetviach a YMS s partnermi pokračuje vo výskume. „Začiatkom roka 2022 sme začali pracovať na ďalšom projekte s Európskou vesmírnou agentúrou. Je zriedkavé, aby ESA podporila rovnakú firmu dvakrát po sebe. YMS však preukázala vysokú úroveň odbornosti a schopnosť dodať systémy vhodné pre prax, čo je agentúrnou prioritou,“ hovorí Mikuláš Szapu. V druhom projekte sa YMS pozrie na vývoj úrodnosti na slovenských poliach v čase. Cieľovou skupinou je stredný a vyšší manažment verejnej správy riadiaci poľnohospodársku produkciu, poľnohospodári a farmári, ktorí chcú k pestovaniu pristúpiť moderne. „Vrátime sa cez archívy satelitov Sentinel a LandSat 25 až 30 rokov dozadu a zhodnotíme každé pole na západnom Slovensku. Čo bolo na poli za dané roky siate a s akou úrodou. Pre každé pole vytvoríme presné hodnotenie, teda akým plodinám sa na ňom najviac darí, ktoré časti poľa sú problematické, prípadne akú starostlivosť potrebujú. To všetko podložíme dátami za desaťročia hospodárenia,” vysvetľuje hlavnú myšlienku v poradí druhého vesmírneho projektu YMS Radovan Hilbert.

Potenciál polí a erózna kalkulačka

Analýza polí ukáže dlhodobý stav úrodnosti pôdy, teda napríklad kde na poliach je organická zložka pôdy slabá, vymytá a s nízkou produkciou. Po analýze nasleduje rozhodovanie o nápravných opatreniach, k čomu YMS tiež pripravila softvérový produkt, tzv. eróznu kalkulačku, ktorá je výstupom európskeho projektu URANOS v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ďalšími partnermi. „Kalkulačka prepočíta, aké agrotechnické alebo pestovateľské opatrenia pomôžu potenciálne negatívny stav na poli zmierniť alebo zvrátiť. Napríklad, ak sa ukáže, že odtokové pomery na danom mieste sú príliš vysoké, teda že voda odnáša príliš veľa vrchnej úrodnej časti pôdy, namodelujeme spevnenú cestu, vetrolam alebo zatrávnený pás a simuláciou si overíme, ktoré z nich pomôžu pôdu dostať do kondície čo najefektívnejšie,” vysvetľuje Radovan Hilbert zámer nadväznosti vesmírnych a výskumných projektov YMS.

_____________

Inovatívne softvérové laboratórium YMS v Trnave

YMS, a.s. už viac ako 30 rokov vyvíja technické a geografické informačné systémy pre priemysel a verejnú správu. Elektronizuje procesy a celé organizácie a ponúka technické a agendové systémy na mieru v kompletnej službe od analýzy cez návrh, vývoj, testovanie, nasadenie a dlhodobú starostlivosť o systémy. YMS je certifikované výskumné pracovisko a podieľa sa na európskych výskumných projektoch s cieľom prinášať moderné technológie do každodennej manažérskej praxe.