Novinky

4. júna 2023 – Štvrtý ročník konferencie SARIO na podporu európskeho vesmírneho priemyslu prebehol v Bratislave 30. mája. YMS, ako tvorcu geopriestorových a technických systémov, ktorý je na trhu IT už viac ako 30 rokov, zastupoval Radovan Hilbert, odborník na satelitné technológie a riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS.

Vysvetlil, ako satelity radikálne zmenili tvorbu geopriestorových systémov. „Pracujeme prevažne s priestorovými dátami, a tie sa pred dostupnosťou satelitných snímok získavali pomerne náročne. Už dňom získania začali starnúť a postupne strácali svoju aktuálnosť, pričom nie vždy bola ich pravidelná aktualizácia zaručená,“ vysvetľuje Radovan Hilbert.

„Dnes sú vďaka multispektrálnym snímačom na satelitoch, ale aj lietadlách, dronoch či priamo na miestach zberu dát, k dispozícii živé údaje z reálneho času aj z tzv. kvázi reálneho času, ktoré sa aktualizujú v priebehu dní a dokonca automaticky,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Tým sa zásadne zmenila práca na systémoch pre každé odvetvie hospodárstva. „Z takýchto dát už vieme tvoriť systémy na vizualizáciu a interpretáciu dát, ale aj interaktívne systémy, ktoré prepočítavajú dáta pre účely presnejšieho rozhodovania. Príkladom je aplikácia erózna kalkulačka, ktorá po zakreslení územia automaticky vypočíta mieru predpokladanej erózie a vyhodnotí, ako účinne pestovateľské alebo agrotechnické opatrenia eróziu znížia,“ pokračuje Radovan Hilbert.

Na povrchu Zeme je tak vďaka satelitom s pokročilými senzormi, ako multispektrálne, hyperspektrálne, radarové, vidieť už v podstate všetko, s rozlíšením na niekoľko centimetrov. Žiadny vývoj neostane skrytý, odhaliť a zmerať sa dá väčšina problémových javov v krajine. Hlavne tých, ktoré sú neviditeľné ľudskému oku, vyvíjajú sa postupne a vedia časom napáchať veľa škôd.

Obrázok 1: Moderné systémy, ktoré majú k dispozícii neustále aktuálne, živé dáta, využívame na vizualizáciu a interpretáciu dát. Tvoríme aj interaktívne systémy, ktoré pomáhajú špecialistom lepšie sa rozhodovať modelovaním variánt a prepočítavaním efektívnosti opatrení v reálnom čase.

_________________

Na štvrtom ročníku Emerging Space 2023 vystúpili medzinárodní spíkri a pritiahol pozornosť viac ako 400 účastníkov z celého sveta. Hlavným cieľom bolo zasvätiť nových účastníkov vo vesmírnom priemysle a výskume medzi plnohodnotných členov globálnej vesmírnej komunity. Konferenciu otvoril minister hospodárstva, Peter Dovhun a hlavným rečníkom bol výkonný riaditeľ Európskej agentúry pre vesmírny program (EUSPA), Rodrigo da Costa.

Kľúčovými závermi konferencie 2023 sú:

  • Motivácia vstúpiť do vesmírneho sektora sa premenila za posledné roky z „vesmírneho preteku“ na pragmatické dôvody typu inovácie, vzdelávanie, ekonomika, životné prostredie, spoločnosť či bezpečnosť.
  • Nové krajiny za posledných 5 rokov v rozvoji vesmírnych ekosystémov a stratégií veľmi pokročili, čím sa posunuli na úroveň partnerov s veľkým potenciálom a ambíciami.
  • Európa musí ešte viac zapracovať na podpore partnerstiev medzi silnými a pridávajúcimi sa vesmírnymi ekosystémami, pretože tak významne posilní schopnost, talenty a investície do vesmírneho sektora.

Správa z konferencie v angličtine

Videozáznam z konferencie (Radovan Hilbert, začiatok 3:15)

Fotogaléria z konferencie