Novinky

17. novembra 2021 – Prajeme vám aj nám úspešný a inšpiratívny svetový GIS deň, ktorý je práve dnes, 17. novembra. Obzrite sa spolu s nami na pôvod GISu a na pestrú cestu nášho GIS ySpatial.

V roku 1832 francúzsky kartograf Charles Picquet vytvoril mapovú reprezentáciu cholery v Paríži. Na mape farebnými stupňami odlíšil 48 parížskych obvodov podľa výskytu cholery. O 18 rokov neskôr to urobil John Snow s úmrtiami na choleru v Londýne. S tým rozdielom, že neprezentoval len samotné dáta, ale z dát zobrazených na mape vyvodil svoje závery*. Trvalo však skoro 150 rokov, kým sa GIS posunul z experimentov, roztrúsených použití a neskôr výskumných laboratórií do skutočného života.

GIS jednoducho

GIS − geopriestorový informačný systém − je čosi ako nadstavba tradičnej kartografie. S jednou podstatnou podobnosťou a dvomi rozdielmi. Podoba tkvie v tom, že aj GIS aj kartografická mapa obsahujú základnú mapu, do ktorej sa pridávajú ďalšie údaje. Rozdiely sú v tom, že do kartografickej mapy umiestnime len obmedzené množstvo údajov a v tom, že GIS prezentuje dáta na podporu určitých záverov, na čo využíva analýzu a štatistiku. GIS je tak kombináciou kartografie, databázovej technológie a štatistickej analýzy. Prepája informácie z rôznych zdrojov, komponuje ich do jednej databázy a užívateľovi ponúka vo forme, ktorú on potrebuje.

Štyri míľniky svetového GISu

Zjednodušene sa rozvoj GISu dá vtlačiť do štyroch hlavných období. Prvé datujeme na začiatok rokov 60-tych, kedy sa disciplína začala rozvíjať a dominovalo jej pár kľúčových postáv, ktoré výrazne ovplyvnili výskum a vývoj. Prvý použiteľný GIS systém spustila kanadská Ottawa s cieľom zozbierať, uchovať a analyzovať dáta o využití kanadskej pôdy. Počas druhej dekády (70-te až 80-te roky) si GIS technológie začali osvojovať veľké národné agentúry a koncom 80-tych rokov sa začal rozvíjať aj komerčný trh. Posledná fáza trvá vlastne až dodnes a jej centrom je približovanie GIS technológie užívateľovi.

Prvý GIS z dielne YMS

YMS vyvinula prvú generáciu ySpatial pre vtedajšiu Prenosovú sústavu a pre SPP. Bol postavený na softvéri Microstation s prezerateľnými mapami a klikateľnými základnými popisnými informáciami v databázovom systéme dBASE4. Už vtedy sme dávali systému vlastnú tvár – špeciálnu lištu nástrojov, ktorá zjednodušila užívateľské prostredie. YMS GIS prvej generácie obsahoval základné popisné informácie, statické výkresy a sady výkresov, technologické schémy. Inštaloval sa do každého počítača zvlášť a údaje sa aktualizovali rozvozom užívateľom na CD nosičoch. Pre optimálne fungovanie sa navyše používali špeciálne grafické stanice v hodnote 400 000 (vtedy ešte SK) za kus.

 

Prvá generácia ySpatial bola postavená na softvéri Microstation s prezerateľnými mapami a klikateľnými základnými popisnými informáciami v databázovom systéme dBASE4.

 

GIS ako špecializovaný ostrov

Po úprave tváre GISu sme upratali vnútro systému. Do ySpatial sme okolo roku 1998 implementovali MGE (Modular GIS Environment) od spoločnosti Intergraph. Staral sa o čistotu dát, predovšetkým o ich topografické uloženie. Pre prenosové sústavy so sieťami nad aj pod zemou je totiž správne zaznačenie napríklad kríženia sa viacerých potrubí extrémne dôležité. Informácie o prvkoch na mape sme uložili do prvej Oracle databázy a ich štruktúru zmenili na centralizovanú s jednoduchšou správou. Aj napriek neustálemu zlepšovaniu technológie bol však GIS v tejto dobe stále samostatným, relatívne uzatvoreným „špecializovaným ostrovom“ a využíval ho obmedzený počet užívateľov.

Viac než efektné obrázky

Špecializované naladenie mysle sa začalo meniť pozvoľna a prispelo k nemu poznanie, že GIS dokáže ponúknuť omnoho viac, ako len efektné zobrazenie dát. YMS v tejto dobe vyvinula ySpatial druhej generácie – s novým softvérom aj databázami. Vybrali sme GeoMediu od spoločnosti Intergraph a ako prví na Slovensku sme ju skombinovali s GIS databázami Oracle Spatial. Tie potešili podnikových klientov, pretože výborne pracovali s množstvom rôznorodých priestorových aj technických dát. Síce sa stále inštaloval na každý počítač zvlášť, no už existovala celoslovenská optika a počítače boli zosieťované cez server (napr. v SPP). Približne v tomto čase tak prestali byť infraštruktúra a hardware brzdou rozvoja GISu. YMS zároveň začala s GISom žať prvé celoslovenské úspechy. Niekoľko rokov po sebe sme sa stali najlepším obchodným partnerom Intergraphu, implementovali čoraz zaujímavejšie projekty a získavali prestížne ocenenia, napríklad za model lomu pre Cementáreň Ladce.

 

Špecializované naladenie mysle sa začalo meniť pozvoľna a prispelo k nemu poznanie, že GIS dokáže ponúknuť omnoho viac, ako len efektné zobrazenie dát.

 

Integrácia technického a geopriestorového know-how

Čo však významne odlišovalo YMS od iných tvorcov GIS, bolo zameranie na prácu s vysoko technickými informáciami a schopnosť použiteľne ich integrovať do podnikového GISu. Svoje know-how sme systematizovali a začali vzdelávať odbornú verejnosť. Už v roku 1999 sme zorganizovali prvú celoslovenskú konferenciu na tému GIS, čo nám pomohlo preraziť z primárne sieťových odvetví do štátnej správy. Dnes YMS spravuje GIS pre viacero štátnych podnikov a agentúr, napríklad pre Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), Štátnu veterinárnu a potravinovú správu (ŠVPS), Správu slovenských jaskýň (SSJ) či Vojenské lesy a majetky (VLM). Tradíciu GIS konferencií sme o rok neskôr doplnili ITIS konferenciami (Integrovaný technický informačný systém) a udržali ju nasledujúcich skoro 10 rokov.

Prvá doba internetová

Veľký prelom v chápaní a využívaní GIS nepochybne urobila kombinácia širšej dostupnosti internetu, zlepšujúcej sa technológie a klesajúcich cien. YMS na prelome milénia naskočila na prvý webový vlak a vyvinula aplikáciu WebGIS, s pomocou ktorej mohli užívatelia po prvýkrát do GIS pristupovať cez internet s pomocou jednoduchého užívateľského rozhrania. Druhú generáciu YMS GIS sme tak na niekoľko rokov stabilizovali na technológii GeoMedia, databázach Oracle Spatial s online prácou cez WebGIS.

Napojenie na digitálny archív

V ďalšom kroku sme stabilizovaný GIS napojili na digitálny archív. YMS si už vtedy zvolila softvér Content Manager z dielne IBM. Pre väčšinu klientov sme počas napájania digitálneho archívu získali, digitalizovali, upratali a spracovali toľko priestorových a technických informácií, že bolo jasné, že ich treba začať zmysluplne využívať pre zlepšovanie biznisu.

Priestorové analýzy a profesné aplikácie

Práve rozšírená práca s dátami postupne posunula GIS z izolovanej a špecializovanej funkcie do pozície platformy. Technické aj priestorové údaje uložené v digitálnom archíve a spracované v GIS začala YMS využívať v priestorových analýzach, z ktorých sme postupne vytvárali samostatné profesné aplikácie. YMS sa tak začala orientovať nielen na GIS, ale aj na tvorbu aplikácií na mieru pre špecializované potreby svojich klientov − s využitím GISu a údajov v ňom ako podkladovej platformy.

 

Čo významne odlišovalo YMS od iných tvorcov GIS bolo zameranie na prácu s vysoko technickými informáciami a schopnosť použiteľne ich integrovať do podnikového GISu.

 

Šikovné aplikácie v živote aj v podniku

O masovú popularizáciu GIS v posledných rokoch sa postarali spoločnosti ako Google či ESRI, navyše s významným vplyvom na podnikové systémy. Predstavili prácu s mapami užívateľom internetu a GIS sa vďaka nim stal bežnou súčasťou života. Dopad na podnikové systémy preto na seba nenechal dlho čakať. Užívatelia predovšetkým prierezových aplikácií, medzi ktoré sa GIS medzičasom zaradil, dnes požadujú ten istý komfort, aký im poskytujú bežné moderné aplikácie − rýchlosť, jednoduchosť a intuitívnosť.

Manažment a užívatelia − na jednej lodi

YMS tak po druhý raz naskočila na technologický rýchlik a v roku 2013 prišla s úplne novým GISovým prostredím. Vyšla tak v ústrety nielen užívateľom, ale predovšetkým manažmentom firiem, ktoré pochopili prínos GIS ako podnikovej platformy a vyžadujú jeho širšie využívanie. Len v roku 2013 YMS realizovala dve rozsiahle aktualizácie GISu − v SVP a v Lesoch Slovenskej republiky. Klienti totiž prišli na to, že sprístupnenie kvalitného GIS širokému okruhu užívateľov uľahčí a zrýchli prácu celej organizácii.

 

Klienti sami prišli na to, že sprístupnenie GIS širokému okruhu užívateľov uľahčí a zrýchli prácu celej organizácii.

 

Svetová cena za funkčnosť a intuitívnosť pre YMS

Sprístupnenie GIS má však význam len vtedy, keď užívatelia dokážu systém využívať bez potreby školení a špeciálnych zručností. Že nová generácia ySpatial túto podmienku bez výhrad spĺňa dokazuje aj vyjadrenie samotných klientov, že systém je natoľko intuitívny, že nevyžaduje žiadne školenie. V roku 2015 sme za náš GIS, ySpatial, získali ocenenie priamo od ESRI, tvorcu najpoužívanejšej a naprepracovanejšej svetovej GIS platformy. Special Achivement in GIS Award nás nesmierne potešila a ocenila našu prácu.

Klienti si nás opätovne vyberajú

Naše neustále nasadenie pre kvalitu GISu je jeden z mnohých dôvodov, prečo si nás klienti opätovne vyberajú za dlhodobého technologického partnera. Druhú generáciu GIS sme nasadili drvivej väčšine našich klientov, čím sme posunuli spolupráce z jednej do druhých, prípadne tretích spoločných dekád. Ako napríklad u spoločnosti Eustream alebo u správcu vojenských lesov, VLM.

Mapy ako pomôcka v iných systémoch

S rozvojom priestorového myslenia užívateľov IT sa v nasledujúcich rokoch zintenzívnila požiadavka pridávať mapy do systémov, kde obvykle mapy neexistovali. YMS vytvorila tzv. mapový plugin ySpatial, teda inteligentné mapové okno, ktoré sa dá vložiť do akéhokoľvek iného systému. Napríklad pre Slovenský pozemkový fond sme ho pridali do systému yAgenda, čo znamená, že užívateľ bez potreby hľadať v iných mapách kontroluje, kde sa nachádza pozemok, ktorý práve rieši.

Mapa v teréne aj bez internetu

Čo však v situáciách, ked užívateľ nemá pripojenie na internet alebo dáta? V dnešnej dobe sa s tým už málokedy ráta, je to však dôležitá medzera, ktorú tím YMS naplnil offline verziou mapového portálu. Ten pracuje aj bez internetu, pri výpadku, nestabilite pripojenia tak, aby bolo možné s dôležitými mapovými dátami pracovať vždy – v kancelárii aj v teréne. Offline GIS využíva napríklad LSR v oblastiach bez mobilného pokrytia.

Satelitné dáta a ySpace – pokrok z vesmíru

Rok 2020 sme venovali ďalšej významnej inovácii. V spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou sme vytvorili ySpace, originálny slovenský softvér, ktorý klientom „vkladá“ satelitné dáta priamo do GIS systémov. V pilotnom projekte pre LSR ním sledujeme rast zelene počas vegetačnej sezóny a vyhodnocujeme ohniská lykožrútovej nákazy. ySpace vďaka širokospektrálnym dátam zo satelitu odhalí doslova akýkoľvek jav na Zemskom povrchu. Ako „vesmírny prekladač“ tieto dáta automaticky spracuje podľa potrieb klientov a predloží zrozumiteľne, aby ich dokázali použiť. Aj preto sa s ním uchádzame o prestížnu cenu Inovatívny čin roka 

 

Rekapitulácia tretej generácie ySpatial 2030

Súčasný ySpatial je robustný systém plný zásadnej funkcionality a pritom stále intuitívny a užívateľsky atraktívny. Obsahuje navyše spomenuté pokročilé moduly, z ktorých si vyberie aj najnáročnejší klient: Mapový plugin pre sprístupnenie údajov do iných produkčných, agendových alebo manažérskych systémov typu MPR. Offline GIS, teda prostredie pre podporu práce v offline režime. ySpace, teda napojenie na svet diaľkového prieskumu Zeme, a to vrátane satelitných dát.  

V decembri 2021 navyše zavŕšime polročný projekt veľkého redizajnu, ktorý prácu s GISom povýši na skutočný zážitok, porovnateľný s najlepšími svetovými aplikáciami. S profesionálnymi dizajnérmi, špecializovanými na ergonómiu, intuitívnosť a moderný dizajn, sme doslova prekopali celý dizajn aplikácie a už čoskoro vám ju predstavíme. Veríme, že budete nadšení rovnako, ako sme my.

 

Prajeme Vám ešte raz inšpiratívny svetový GIS deň – 17. november.