Novinky

16. januára 2017 – Už pred viac ako desiatimi rokmi Vojenské lesy a majetky, š.p. (VLM) používali najmodernejšiu verziu geografického informačného systému (GIS) tej doby.

Postupom času však prišli na trh nové technológie a s nimi rástli aj požiadavky koncových používateľov. VLM sa preto v minulom roku rozhodli pre kompletnú výmenu celého riešenia za novú generáciu, opäť zo softvérového laboratória YMS.

Po vyše roku intenzívnej spolupráce VLM a YMS, sa nový ySpatial stal realitou. Vojenskí lesníci sa tak znova zaradili medzi technologicky najlepšie spravované lesnícke organizácie v oblasti geopriestorových systémov.

VLM sa odhodlali pre modernizáciu systému na všetkých jeho úrovniach. Významným rozvojom prešlo databázové úložisko, server aj technológia. Používatelia získali dátovo, technologicky aj funkčne obohatený a vylepšený GIS postavený na platforme ESRI. Cez intuitívne webové rozhranie majú prístup nielen k dátam, ale aj pokročilým editačným funkciám, ktoré sú bežnou súčasťou len v robustných desktopových GIS-och. „Mapový portál využívame na riadenie celej našej agendy. Lesníci v ňom primárne evidujú všetky činnosti spojené s ťažbovými a pestovnými procesmi. Cez špecifickú vrstvu poľovníctvo vedú záznamy ulovenej zveri, vrátane fotodokumentácie a mien jej lovcov. Okrem našich zamestnancov s portálom pracujú aj právnici oddelenia reštitúcií, nakoľko VLM stále rieši prebiehajúce reštitučné konania. Do GIS-u značia informácie o vydaných parcelách a ich vlastníkoch, aby sme mali prehľad, ktoré pozemky už boli vysporiadané a ktoré sú ešte v procese,“ popisuje na konkrétnych príkladoch využitie nového systému riaditeľ informatiky VLM, Miroslav Čongrády.

Zmena riešenia vyžadovala v prvom rade návrh architektúry systému. „VLM tvoria štyri samostatné odštepné závody s vlastnou IT infraštruktúrou. Architektúru sme preto vytvorili ako jedno centralizované riešenie. Používatelia majú prístup k dátam či oprávnenie na ich aktualizáciu podľa pridelených práv, resp. vymedzených pracovných pozícií,“ objasňuje podstavu riešenia projektový manažér YMS, Štefan Hudák. Súčasne s aktualizáciou jednotlivých častí GIS-u prebehla migrácia zozbieraných údajov z predchádzajúcej verzie do novej. Tím YMS databázu navyše rozšíril o nazhromaždené dáta VLM, ktoré neboli súčasťou pôvodného riešenia a doplnil do nej aj údaje od tretích strán, napríklad údaje katastra nehnuteľností.

Nasadenie nového GIS-u do prevádzky prebehlo úspešne podľa stanovené plánu. „Ceníme si, že VLM si vybrali po rokoch vzájomnej spolupráce za partnera projektu práve YMS. Je to pre nás dôležitá spätná väzba, ktorá pre nás znamená prejav dôvery a spokojnosti s našimi službami. Veríme, že nový mapový portál rovnako naplní očakávania používateľov a uľahčí im plnenie každodenných pracovných úloh,“ dodáva na záver Štefan Hudák.