Novinky

2. októbra 2021 –

ySpace ako jedno z prvých riešení na Slovensku ponúka automatické spracovanie satelitných snímok na mieru pre klienta, či už ide o indexy alebo konkrétne monitorovanie. 

Vďaka zvyšujúcej sa kvalite a dostupnosti satelitných dát nastal boom aj v technológiách, ktoré ich spracúvajú. Vznikajú väčšinou v testovacích podmienkach na akademickej pôde univerzít a výskumných inštitúcií, no bez pokročilých znalostí nie sú v praxi použiteľné. V prípade ySpace však ide o priamy prenos know-how z vedeckého do praktického prostredia, z výskumu do manažmentu.

Vesmírne dáta do každodenného riadenia

Vyvinuli sme  automatizovanú softvérovú linku, s ktorou dokáže pracovať každý užívateľ. Na základe užívateľskej konfigurácie ySpace napríklad sleduje rôzne druhy zmien na Zemskom povrchu, zisťuje koncentrácie látok v ovzduší, odhaľuje potenciálne úniky látok, aj nebezpečných, zistí efektivitu vykurovacích sústav, odhalí nelegálnu činnosť v krajine či zamorenie územia znečisťovateľmi, popolčekmi a podobne. A zistené ukáže spôsobmi, ktoré odborníci dokážu zakomponovať do dennej práce.

Lesníci a poľnohospodári

V roku 2020 sme s lesníkmi začali riešiť tému rastu vegetácie a lykožrútových kalamít, a rok 2021 sme venovali poľnohospodárskej problematike vodnej erózie pôdy. “ Ako prvé svojho druhu ponúka riešenie ySpace cielený monitoring a hodnotenie, vrátane retrospektívneho spracovania, pre zadané územie a konkrétneho užívateľa. Znamená to, že zo satelitných snímok automaticky a pravidelne vyhodnotí požadovaný parameter, alebo kombináciu parametrov, ktoré klient potrebuje sledovať. Navyše, funguje automaticky podľa požiadaviek klienta. Znamená to, že klient zadá špecifický jav alebo územie, ktoré potrebuje sledovať a aplikácia mu doslova „vypľuje“ spracovaný a jasne zrozumiteľný, konkrétny výstup. Napríklad pre Lesy SR, š.p. ide o monitorovanie vývoja vegetácie počas vegetačnej sezóny a v nej postupovanie napadnutia porastov lykožrútom. Bežne sa toto monitorovanie musí vykonávať v teréne fyzickou obhliadkou. Satelitné snímky dostupné každých 7 dní však podobnú prácu urobia na diaľku a automaticky“, vysvetľuje pointu novej aplikácie ySpace Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS.

 

 

Vesmírna inovácia – praktický a univerzálny nástroj

Vyvinuli sme tým úplne nový, inovatívny a v praxi veľmi jednoducho použiteľný nástroj, ktorého vysoká pridaná hodnota je v schopnosti sa zamerať na vybraný sledovaný jav alebo kombináciu javov. Dokáže kombinovať rôzne dátové zdroje, analyzuje akékoľvek dáta z diaľkového prieskumu Zeme, teda zo satelitu, leteckého fotogrametrického alebo laserového snímkovania alebo z dronov. Tiež vie kombinovať monitorovanie úplne rozdielnych parametrov, napríklad vegetáciu, teplotu či ovzdušie, a tým poskytovať veľmi presný a komplexný pohľad na vybrané územie.

Do vnútra systému sme zapracovali algoritmy pre analýzu snímok a vytvorili jednoduché a zrozumiteľné rozhranie, v ktorom aj bežný užívateľ konfiguruje svoje požiadavky a získa hotový výstup. Ten vie použiť ako podklad pre odborné rozhodovanie o opatreniach alebo na ďalšie plánovanie.