Ako chránime vaše súkromie?

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky…

História a míľniky

2017 – Rozšírenie portfólia o technológiu biznis inteligencie. Nové riešenie yDecision – Manažment priestorového rozhodovania určené pre strategické rozhodovanie o variantách alebo vhodnosti umiestnenia zámeru, vhodnosti priestorových opatrení. Projekt analýzy územia Molpír pre účely archeologického výskumu s dôležitými odhaleniami. Rozvoj lesníckych aj veterinárnych systémov. Rozvoj služieb elektronizácie. Úspešné nasadenie akreditačného systému pre SNAS. 2016 – Rozšírenie…

Ocenenia a certifikáty

Integrovaný systém manažérstva kvality, služieb a informačnej bezpečnosti Certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2015 Certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001:2014 Certifikát systému riadenia IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011   Certifikáty Certifikát podnikateľa o priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj…

Technologickí a odborní partneri

CELLQOS: Spoločnosť CellQoS, a.s. sa zaoberá infraštruktúrnymi projektami v oblasti dodania a implementácie informačných technológií. Súčasne patrí medzi distribútorov softvérových platforiem YMS: yAgenda, yDecision, ySpatial a je tvorcom softvérových riešení nad týmito platformami. DOKUMENTA: Spoločnosť Dokumenta, a.s. vyvíja riešenia pre správu a riadenie firemných dokumentov, elektronické doručovanie dokumentov, automatické schvaľovacie procesy, správu registratúry a elektronický podpis. YMS…

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo YMS, a.s. Ing. Róbert Franček pôsobil na významných riadiacich pozíciách v IT spoločnostiach ako Hewlett Packard, S&T Slovakia, Oracle Slovensko a Sféra, a.s. a v YMS je od roku 2023 majiteľom a výkonným riaditeľom. Ing. Mikuláš Szapu st. zakladal firmu v októbri 1990. Pracoval v energetike a preto poznal problémy spoločností spravujúcich územne rozsiahle a technicky…

Profil osoby podľa § 7

YMS, a.s. je v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO. Úradný názov: YMS, a.s. IČO:…

Služby odborného tímu YMS, a.s.

Tvoríme analýzy na presné identifikovanie potreby zákazníka: Klientské požiadavky spracuje tím biznis analytikov pre čo najlepšie workflow softvérových riešení, prípadne optimálne riešenie problémových momentov. Analytická práca je základom profesionálnych služieb YMS a predpokladom pre ďalší rozvoj. Analýzy sú nevyhnutnou prípravou pred zavedením plánovaných zmien. Sledujeme, kde sú rezervy: geopriestorové procesné výkonové nákladové a ROI. Analýza predchádza…

Profil YMS, a.s.

Pomáhame firmám a verejnoprávnym inštitúciám zlepšiť svoje fungovanie modernými informačnými systémami. Vyvíjame a spravujeme geopriestorové a technické informačné riešenia, elektronizujeme služby, procesy a organizácie. Sme certifikované výskumné pracovisko a riešime výskumné projekty s odbornými partnermi. Naším poslaním je poskytovať špičkovú komplexnú službu vrátane konzultácie, analýzy, vývoja, nasadenia a neustáleho rozvoja systémov. Pre svojich zákazníkov sme stabilným…