YMS, a.s. je v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) osobou podľa § 7 a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb je povinná používať postupy určené ZVO.

Úradný názov: YMS, a.s.
IČO: 36 224 278
IČ DPH: SK 2020163090
Sídlo: Hornopotočná 1, 917 01 Trnava
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Szapu, predseda predstavenstva, Ing. Lucia Dubná, podpredseda predstavenstva

 

Predmet zákazkyZverejnené vo VVOInformačná povinnosť podľa § 41 ods. 1Dátum otvárania predmetnej časti ponukyDátum zverejnenia informácie
Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy11196-MSS , 128/2013 zo 02.07.2013otváranie časti ponúk označených ako Ostatné15.8.201315.8.2013
Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy11196-MSS , 128/2013 zo 02.07.2013otváranie časti ponúk označených ako Kritériá24.9.201324.9.2013

 

Uzatvorené zmluvy:

  1. Predmet zákazky:Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy.

Dodávateľ: Qintec, s.r.o., Hajdóczyho 1, 917 01  Trnava
Dátum uzatvorenia: 11. 12. 2013
Dátum zverejnenia: 16. 12. 2013
Dátum účinnosti: 17. 12. 2013

  1. Predmet zákazky:Budovanie podporných nástrojov pre realizáciu aplikačného výskumu v oblasti integrovaných lokalizačných služieb dopravy. – Dodatok č. 1 ku zmluve 15/2013

Dodávateľ: Qintec, s.r.o., Hajdóczyho 1, 917 01  Trnava
Dátum uzatvorenia: 28.4.2014
Dátum zverejnenia: 29.4.2014
Dátum účinnosti: 30.4.2014.

 

Zmluva Dereon
Zmluva MV
Zmluva Qintec
Dodatok Qintec

 

Spoločnosť Euro Dotácie, a.s. pomáha firmám a organizáciám využívať príležitosti otvárajúce sa v európskych projektoch. Verejné obstarávanie/Profil:

Eurodotacie_ostatne
Eurodotacie_kriteria