Tvoríme analýzy na presné identifikovanie potreby zákazníka: Klientské požiadavky spracuje tím biznis analytikov pre čo najlepšie workflow softvérových riešení, prípadne optimálne riešenie problémových momentov. Analytická práca je základom profesionálnych služieb YMS a predpokladom pre ďalší rozvoj.

Analýzy sú nevyhnutnou prípravou pred zavedením plánovaných zmien. Sledujeme, kde sú rezervy:

 • geopriestorové
 • procesné
 • výkonové
 • nákladové a ROI.

Analýza predchádza návrhu nových riešení. Nové technológie a platformy sú mantrou YMS, a preto sú riešenia často platformovo nezávislé a jednoducho integrovateľné do ďalších systémov, často úplne odlišných. Integrovateľnosť je zabezpečená technológiami:

 • vývojové prostredia: Visual Studio 2008, C#, .NET, Eclipse – Java
 • web platformy: ASP.NET, ASP, Java2EE
 • databázové prostredia: MS SQL Server 2005, Oracle 10i (Spatial), MS Access, MySQL, PostgreSQL
 • komunikačné protokoly: XML, SOAP, SNMP, WAP, …
 • integrácie: MS BizTalk Server, IBM Process Server, ORACLE Application Server, GeoMedia (Web map).

YMS školí a vzdeláva používateľov u klienta v spolupráci s developermi a analytikmi, čo umožňuje kvalitnú prácu s riešeniami. Plná funkčnosť techniky a procesov si vyžaduje:

 • úvodné zaškolenia užívateľov
 • priebežné školenia personálu
 • projektový manažment.

Po nasadení riešenia poskytujeme technickú podporu a podporujeme spoluprácu medzi používateľmi.