2017 – Rozšírenie portfólia o technológiu biznis inteligencie. Nové riešenie yDecision – Manažment priestorového rozhodovania určené pre strategické rozhodovanie o variantách alebo vhodnosti umiestnenia zámeru, vhodnosti priestorových opatrení. Projekt analýzy územia Molpír pre účely archeologického výskumu s dôležitými odhaleniami. Rozvoj lesníckych aj veterinárnych systémov. Rozvoj služieb elektronizácie. Úspešné nasadenie akreditačného systému pre SNAS.

2016 – Rozšírenie riešení YMS, vstup do segmentu cestnej komunikácie, získanie ceny IBM.  Rozšírenie zamerania riešení na zvyšovanie bezpečnosti sietí, predchádzanie rizikám z klimatických zmien, ochranu a využitie prírodných zdrojov a skvalitnenie riadenia dopravy a infraštruktúry. Technický informačný systém pre Správu ciest TTSK. Projekt analýzy oblastí s rizikom zosuvov pôdy vo Vrátnej doline. Získanie ceny IBM za úspešnú implementáciu technológie IBM v Novom digitálnom archíve ŠGÚDŠ.

2015 – Oslava 25 rokov YMS a získanie prestížnej ceny ESRI. Oslávenie štvrťstoročnice YMS veselým Majálesom s klientami a partnermi, zdvojnásobenie obratu firmy. Získanie medzinárodnej ceny spoločnosti ESRI – Special Achievement in GIS Award – za lesnícky geopriestorový systém implementovaný v Lesoch SR. Tvorba vízie YMS 2020.

2014 – Elektronizácia služieb a LiDAR. Vstup do oblasti elektronizácie služieb a zlepšovania procesov v projektoch so Slovenskou národnou akreditačnou službou a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. Rozšírenie portfólia o spracovanie dát získaných leteckým laserovým skenovaním a snímkovaním zemského povrchu technológiou LiDAR (Light Detection and Ranging) v spolupráci s viacerými akademickými partnermi.

2013 – Expandovanie do teplárenstva a rozšírenie geopriestorového portfólia o najmodernejšie platformy a technológie. Získanie ďalšieho dôležitého zákazníka, Trnavskej teplárenskej, a.s., ktorá postupne zavedie technický informačný systém z dielne YMS. Vývoj najmodernejšiego GIS na platforme ESRI, vstup do open source technológií. Získanie zákazníka Lesy SR.

2012 – Pokračovanie vývoja mobilných a geopriestorových aplikácií. Vývoj CLOUD lokalizačnej platformy pre Microsoft Azure. Realizácia rozsiahlych projektov v oblasti životného prostredia. Zisk prestížneho ocenenia žilinského samosprávneho kraja Inovácia žilinského kraja 2011 s projektom Elektronický strážca seniorov pre mesto Martin. Elektronický strážca už pomáha aj v Trebišove a v košickom samosprávnom kraji.

2011 – Získanie prestížneho ocenenia IT PROJEKT ROKA. Vývoj moderných lokalizačných služieb YMS ako rozšírenie geopriestorových aplikácií v spolupráci so spoločnosťami Orange a Google. Elektronický dispečing yCapacity pre medzinárodné obchodovanie s plynom  využíva aj Nafta, a.s.. Zisk prestížneho ocenenia IT PROJEKT ROKA 2011 od IT komunity za projekt Elektronický strážca seniorov. Premium business partner Teltonika.

2010 – Oslava dvadsiateho výročia vzniku YMS. Podpis strategického partnerstva s investičnou skupinou HKK Partners, ktorá kapitálovo vstupuje do medzinárodných aktivít YMS Group. Premenovanie YMS Czech Repubic na ySystem, spol. s r.o. Presťahovanie YMS, a.s., Trnava do vlastných moderných priestorov. Rozvoj riešenia yForce pre vzdialené riadenie posádok v teréne. Prvé vydanie ročenky YMS pri príležitosti 20. výročia vzniku YMS.

2009 – Upevnenie medzinárodných aktivít. VIP zákaznícka akcia s Radošinskym naivným divadlom. Prvý ročník IT olympiády pre zákazníkov. Zákazníci pre yTrack v nových segmentoch a na zahraničných trhoch. Účasť na najvýznamnejšej výstave Transport Logistic v Mníchove.

2008 – Recertifikácia YMS Group. Úspešná recertifikácia pre ISO v YMS, a.s. aj YMS Czech Republic. Premenovanie dubajskej spoločnosti na YMS Middle East FZ-LLC. Nové riešenie yReg pre správu registratúry.

2007 – Vznik YMS Group. Premena YMS & GCWare Group na YMS Group. Získanie certifikátu OMG-Certified UML Professional, Microsoft Gold Certified Partner. Uvedenie yTrack na trh a jeho prví významní zákazníci. Premenovanie pražskej spoločnosti na YMS Czech Republic, spol. s r.o.

2006 – Založenie YMS Germany. Úspešné odovzdanie významného projektu Dalílí v Dubaji. Ukončenie projektu Servingo pre navigáciu na MS vo futbale. Certifikácia spoločnosti GCWare pre ISO. IV. ročník ITIS konferencie.

2005 – Získanie certifikátu ISO 9001:2000. Získanie kompetencie ISV (Independent Software Vendor) u spoločnosti Microsoft, obnovenie členstva Microsoft Certified Partner.

2004 – Vznik aliancie YMS/GCWare. Podpísanie dohody o strategickej aliancii s GCWare, s.r.o., Praha. Uzatvorenie zmluvy o strategickom partnerstve s HSI, s.r.o., Praha. Zmena firemnej identity. Príprava na certifikáciu ISO. Ocenenie za rozvoj a vytváranie komplexných riešení založených na technológii Intergraph v SR.

2003 – Expanzia YMS na Blízky východ. YMS, a.s., Trnava realizuje projekty s GCWare, s.r.o., Praha  a GCWare Middle East FZ – LLC v Spojených arabských emirátoch. Microsoft Certified Partner (MCP). Ocenenie Intergraph ER pre Považskú cementáreň, a.s. Ladce za úspešnú implementáciu technológie Intergraph v projekte „Model lomu v Považskej cementárni„. Ocenenie Intergraph ER pre SPP a.s., divízia Slovtransgaz za úspešnú implementáciu technológie GeoMedia a Geomedia WebMap Professional v spolupráci s dátovým skladom Oracle Spatial v projekte Geografický informačný systém SPP, a.s., divízia Slovtransgaz.

2002 – Získanie ocenenia najlepší obchodný partner spoločnosti INTERGRAPH v regióne CEE. Najlepší obchodný partner spoločnosti INTERGRAPH v regióne CEE (Central & East Europe). Najlepší partner spoločnosti INTERGRAPH v oblasti predaja softvérových licencií a technickej podpory pre divíziu Process, Power & Offshore. ORACLE partner fiškálneho roka 2002.

2001 – Založenie YMS Corporation, Ltd. Založenie spoločnosti YMS Corporation, Ltd. vo Veľkej Británii. Prvý ročník ITIS konferencie, III. ročník GIS konferencie. Rozšírenie aktivít na riadenie údržby a opráv. Najlepší obchodný partner INTERGRAPH pre SR. Získanie štatútu Registered Solutions Provider INTERGRAPH. Partner MRO Software. IBM Business Partner.

1999 – Nástup éry odborných konferencii. Organizovanie prvej celoslovenskej GIS a ITIS konferencie ktoré ju posúvajú medzi slovenskú IT špičku. Odborných konferencii so zahraničnými spíkrami  sa pravidelne zúčastňujú účastníci z Čiech a Slovenska. Tradícia sa udrží skoro 10 rokov. Najlepší obchodný partner Intergraph pre SR.

1998 – Zameranie na nové odvetvia hospodárstva. Strojárstvo, vodohospodárstvo. Najlepší obchodný partner v predaji technológie GEOMEDIA. Partner firiem Parallax a Microsoft.

1997 – Vznik YMS, a.s. Zameranie na GIS riešenia na technológii GEOMEDIA, zameranie na oblasť digitálnych archívov a dokumentácie. Vytvorenie vektorizačnej linky. Oracle partner.

1996 – Získanie statusu Top INTERGRAPH Business partner. YMS, v.o.s. „Top INTERGRAPH Business partner“ v rámci Slovenskej republiky.

1993 – Transformácia na YMS, v.o.s. Zameranie na GIS a MICROSTATION riešenia, pracovné stanice Intergraph. Presadenie v plynárenstve a energetike. Intergraph Solution Center, Intergraph Computer Center, Bentley Sales Center.

1990 – Vznik YMS. Založenie spoločnosti dňa 4. 10. 1990. Predaj štandardných HW a SW riešení.