Profil verejného obstarávateľa

Projekt URANOS – Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd. Názov zákazky: Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ Názov zákazky: Mapovanie územia pre verifikáciu výsledkov klasifikácií Názov zákazky: Spracovanie údajov DPZ   Projekt UAV – Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre…

Výskumné laboratórium YMS

Dlhodobá snaha našej spoločnosti o poskytovanie moderných a inovatívnych produktov a služieb nás priviedla do oblastí výskumu, ktorý realizujeme prostredníctvom výskumných projektov, nielen zákazníckych/komerčných ale aj interných. Naše výskumné laboratórium disponuje stabilným, odborne zameraným personálom, ktorý svoje výsledky publikuje v rôznych periodikách. Na výskumných projektoch rôzneho druhu pracujeme už viac ako 10 rokov a sme držiteľom Osvedčenia Ministerstva školstva,…

Ako chránime vaše súkromie?

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky…

História a míľniky

2017 – Rozšírenie portfólia o technológiu biznis inteligencie. Nové riešenie yDecision – Manažment priestorového rozhodovania určené pre strategické rozhodovanie o variantách alebo vhodnosti umiestnenia zámeru, vhodnosti priestorových opatrení. Projekt analýzy územia Molpír pre účely archeologického výskumu s dôležitými odhaleniami. Rozvoj lesníckych aj veterinárnych systémov. Rozvoj služieb elektronizácie. Úspešné nasadenie akreditačného systému pre SNAS. 2016 – Rozšírenie…