Profil verejného obstarávateľa

Projekt URANOS – Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd. Názov zákazky: Terestrické mapovanie signatúr pre spracovanie údajov DPZ Názov zákazky: Mapovanie územia pre verifikáciu výsledkov klasifikácií Názov zákazky: Spracovanie údajov DPZ   Projekt UAV – Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre…