8. februára –

Začiatkom roka 2021 sme v recertifikačnom audite opäť potvrdili dodržiavanie troch ISO noriem kvality a bezpečnosti. Týkajú sa kvality kľúčových manažérskych procesov, technickej podpory aj informačnej bezpečnosti.

„Audit sa týkal všetkých troch noriem, bol mimoriadne dôsledný, v mnohých oblastiach veľmi podrobný a prešli sme bez identifikovaných nezhôd. Audítor identifikoval len drobné praktické námety na vylepšenie a vyzdvihol viacero oblastí, ktoré robíme nadštandardne a lepšie ako porovnateľné firmy na trhu. Špeciálne ocenenie sme získali za stav vnútornej infraštruktúry a jej celkového zabezpečenia, čo je mimoriadne dôležité práve v tomto období, kedy drvivá väčšina našej práce a služieb klientom prebieha vo virtuálnom priestore,“ zhodnotil výsledky komplexného auditu technický riaditeľ YMS, Marek Ivaňák.

Stratégia orientácie na kvalitu nám po rokoch aplikácie prináša veľa benefitov vo vzťahu k našim klientom, zamestnancom, partnerom ale najmä vo vzťahu k našim produktom a službám. V nastúpenej ceste zvyšovania kultúry kvality budeme preto stále pokračovať. „Vybrali sme si náročnú výklenkovú oblasť informačných technológií – technické a geopriestorové systémy. Našim klientom tvoríme a spravujeme kľúčové softvérové systémy a aplikácie, ktorými poskytujú služby svojim vlastným klientom, preto musia fungovať bezpečne a spoľahlivo 24/7. To je dôvod prečo posúvame latku stále vyššie, zavádzame systémové opatrenia, nové technické štandardy a zúčastňujeme sa špičkového výskumu a vývoja,“ hovorí predseda dozornej rady, Mikuláš Szapu.

 

Spokojnosť zákazníka a kvalita našich produktov a služieb sú našou najvyššou prioritou od založenia spoločnosti v roku 1990. Od roku 2005 držíme platný certifikát kvality manažérskych procesov podľa normy ISO 9001, v roku 2018 aktualizovanej na ISO 9001:2015. V roku 2018 sme pridali certifikáty podľa noriem ISO/IEC 20000-1:2011 pre technickú podporu a ISO 27001:2013 pre informačnú bezpečnosť.

Viac o našich certifikátoch sa dočítate v článku Kvalitu procesov, služieb a informačnú bezpečnosť dodržiavame podľa troch noriem ISO.