Koncom roka 2020 softvérové laboratórium YMS oslávilo 30 úspešných rokov od založenia značky v roku 1990. Do štvrtej dekády vstupuje firma s bohatým portfóliom moderných, špecializovaných riešení, väčšinou klientov v spolupráci viac ako 10 rokov a stabilným tímom profesionálov.

Dodávame škálu systémov od zložitých technických a geopriestorových „výklenkových“ riešení určených na bezpečné riadenie priemyselných a infraštruktúrnych kolosov po aplikácie a platformy potrebné pre úspešnú elektronizáciu a elektronické služby akéhokoľvek podniku služieb.

Obzrite sa s nami späť na míľniky, ktorými sa cesta softvérového laboratória YMS uberala až sem.

Prípadne si prečítajte, čo nám želajú naši dlhoroční klienti, ako sme ich želania uverejnili v 11. jubilejnom vydaní Ročenky YMS: Želania klientov k 30 rokom YMS

 

1990 

Značku YMS zakladajú otec a syn Mikuláš Szapu.

Od počiatku sa orientujú na digitalizáciu a inteligentné využitie dostupných firemných technických a priestorových dát.

Dodnes je zameranie firmy rovnaké a klientom prináša stále väčšiu pridanú hodnotu.

 

1993

Prvým klientom YMS je správca tranzitného plynovodu, dnes spoločnosť eustream, a.s.

Eustream a YMS dodnes spolupracujú na komplexnom technickom informačnom systéme, ktorý sa skladá z niekoľkých softvérových nástrojov pre kľúčové firemné procesy.

 

1999

YMS sa po necelých desiatich rokoch stáva uznávaným odborníkom na GIS a TIS.

Organizuje celoslovenské konferencie na zdieľanie skúseností, odbornosti a inšipirácie medzi klientami.

Tradícia sa udrží desať rokov a obnoví sa opäť v roku 2014 ako GeoSpatial Visions, ktorá trvá dodnes.

 

2003

Odbornosť a ochota zdieľať know-how otvorí YMS dvere aj do štátnej správy — pôdohospodárstva a životného prostredia.

Systémy pre lesníkov a veterinárov tím YMS spravuje a rozvíja dodnes, s opakovanými vyjadreniami spokojnosti a dôvery.

 

 

2005

YMS technologicky predbieha dobu a už po miléniu dodáva s partnermi riešenia založené na dynamickej navigácii a lokalizácii do projektov na českom, nemeckom a arabskom trhu.

Projekty pre mesto Dubaj a pre nemecký futbalový šampionát priniesli YMS neoceniteľné skúsenosti, medzinárodné tendre a nové know-how.

2007

Tvorbu elektronických služieb založených na dynamicky sa meniacich technických a obchodných dátach otvorila YMS projektom obchodného dispečingu pre spoločnosť Nafta.

Ide o prepracovaný 24/7 systém, s ktorým Nafta začala éru inovatívnych elektronických obchodných služieb pre vlastných klientov.

 

2009

Vývoj technológií a potreba prepájania dát, systémov aj služieb viedli YMS k zmene filozofie z tvorby jednotlivých riešení na tvorbu inteligentných informačných celkov.

Na potreby klienta sa pozerá v súvislostiach a riešenia sa vytvárajú na báze modularity, aby sa dali vzájomne integrovať.

 

2010

YMS dobu predbehla aj inovatívnym projektom Elektronický strážca seniorov, dynamickou lokalizačnou službou s užívateľskou mapovou aplikáciou a napojením na krízové zložky.

Získal v tom čase cenu IT PROJEKT ROKA aj Inovatívny čin Žilinského samosprávneho kraja.

2011

YMS bola partnerom pobočiek svetových firiem (Microsoft, IBM) pri zavádzaní cloudových služieb na Slovensku.

Ako jedni z prvých sme do cloudu umiestnili riešenie, ySpatial a vyvinuli mobilné riešenie určené na prácu technických posádok v teréne.

 

2013

Technický informačný systém, ktorý dobre slúži manažérom plynovodov, sme prispôsobili aj dodávateľom tepla, Trnavskej Teplárenskej, a.s.

V rovnakom roku sme vykonali generačný upgrade vlajkovej lode YMS, geopriestorového informačného systému (GIS) ySpatial, prechodom na najmodernejšiu technológiu ESRI.

 

2014

Postupne prichádzali požiadavky od klientov na viac dát z terénu.

Spolu s partnermi sme rozšírili portfólio o laserové skenovanie zemského povrchu a spracovanie dát špeciálnymi algoritmami.

Neskôr sme touto technológiou modelovali zosuvy pôdy vo Vrátnej doline a analyzovali archeologické nálezisko Molpír.

 

2015

Nový GIS, ktorý sme nasadili u lesníkov, sa stal najmodernejším lesníckym systémom v strednej Európe a tím tvorcov zaň získal cenu ESRI – Special Achievement in GIS Award.

Zároveň značka YMS spolu so zamestnancami a dlhoročnými klientami oslávila 25 rokov na trhu.

 

 

2016

Pokračujeme v spolupráci s trnavskými podnikmi a tvoríme systém správy letnej a zimnej údržby ciest pre Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Systém obsahuje elektronický dispečing, komplexnú evidenciu aj terénne dáta a otvára dvere správe ciest k prechodu na digitálnu organizáciu.

 

2017

YMS sa stala partnerom Slovenskej národnej akreditačnej služby s moderným systémom AIS (Akreditačný informačný systém), ktorý sa nepodarilo dodať predchádzajúcim konzorciám.

YMS tým rozšírila svoje portfólio o systém pre elektronické služby, yAgenda, ktorý v ďalších rokoch vytvorí základ pre ďalšie úspešné elektronické služby iných klientov.

 

2018

Potreba klientov lepšie využívať rastúce množstvo dát vedie odborný tím YMS k vyvinutiu riešenia Manažment priestorového rozhodovania, yDecision.

Moderný manažérsky nástroj na základe simulácie a modelovania budúcich scenárov pomáha čo najkompetentnejšie rozhodovať o strategických investičných projektoch.

 

2019

YMS využila svoje mnohoročné skúsenosti s geodátami na vstup do vesmírneho sektora a stala sa partnerom Európskej vesmírnej agentúry.

Podieľa sa na vývoji softvérových nástrojov na spracovanie satelitných dát Sentinel z projektu Copernicus, ktorý zastrešuje Európska únia, s cieľom ich interpretáciu a použitie v praxi.

 

2020

YMS oslavuje 30 rokov na trhu IT, udržuje si svoje smerovanie, teda pridávať hodnotu kľúčovým procesom klientov, je stabilná s inovatívne a zodpovedne zmýšľajúcim tímom profesionálov.

Akreditovaná ako výskumné pracovisko sa podieľa na viacerých európskych projektoch s cieľom prinášať inovácie do praxe v lesníctve, poľnohospodárstve a priemysle.

 

2021

V roku 2021 bude tím YMS pokračovať v dodávaní kľúčových riešení – ySpatial, yAgenda a yDecision a v napĺňaní úloh z európskych projektov.

Mikuláš Szapu mladší, tretí Mikuláš v poradí, sa pridáva do tímu, a značka YMS otvorí dvere do štvrtej dekády príbehu.

 

 

2022

YMS pokračuje v partnerstve s Európskou vesmírnou agentúrou a vyhráva prestížnu cenu Inovatívny čin roka od ministerstva hospodárstva SR s riešením ySpace na prácu so satelitnými snímkami.

Získava v poradí druhý výskumný projekt od Európskej vesmírnej agentúry a po lesníctve sa zameria na hodnotenie výnosnosti európskych polí.