Spokojnosť zákazníka a kvalita našich produktov a služieb sú našou najvyššou prioritou. Jedným z nástrojov, ktorými kvalitu hodnotíme je ISO certifikácia, preto firma v súčasnosti drží tri platné certifikáty potvrdzujúce kvalitu kľúčových procesov, kvalitu technickej podpory a informačnú bezpečnosť.

Prehľad certifikátov kvality softvérového laboratória YMS:

Certifikát kvality, podľa normy ISO 9001, v roku 2018 aktualizovanej na ISO 9001:2015, sme získali po prvý raz v roku 2005 a odvtedy ho v pravidelných trojročných recertifikačných cykloch obnovujeme. Predmetom certifikácie podľa normy ISO 9001:2015 sú nasledovné kľúčové oblasti: realizácia návrhov ucelených objektov orientovaných IT riešení, projektové riadenie, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb, vývoj špecializovaného systému a profesionálna integrácia technických informačných systémov, výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských ako aj humanitných vied.

Certifikát ISO9001:2015

Certifikát kvality, podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011, sme po prvý raz získali v roku 2018 a týka sa kvality poskytovaných služieb technickej podpory a služieb ďalšieho rozvoja riešení, ktoré dodávame našim klientom. Predmetom certifikácie podľa normy ISO/IEC 20000-1:2011 sú nasledovné kľúčové oblasti: poskytovanie komplexných služieb maintenance, služieb servisnej a technickej podpory softvérových aplikácií za účelom udržania ich funkčností, vrátane služieb maintenance tretích strán pre zmluvných zákazníkov spoločnosti.

Certifikát ISO 20000-1:2011

Politika systému manažérstva a kvality služieb

Certifikát kvality, podľa normy ISO 27001:2013, tzv. systém manažérstva informačnej bezpečnosti, sme získali po prvý raz v roku 2018, pre overenie kvality ochrany informácií a zvládanie rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne prinášať. Implementovali sme ho s cieľom zamerať sa na vyššiu bezpečnosť našich aj klientskych dát, vzhľadom na to, že spracúvame systémy a databázy štátnych aj súkromných spoločností. Predmet certifikácie podľa normy ISO 27001:2013 je rovnaký, ako pri norme 9001.

Certifikát 27001:2014

Politika informačnej bezpečnosti