Novinky

10. januára 2024 – Lesné požiare sú jedným z fenoménov, o ktorých počúvame každé leto stále častejšie. V dôsledku klimatickej zmeny sa vyskytujú čoraz výdatnejšie po celom svete a ich následky sú extrémne ničivé.

V novom výskumnom projekte Ministerstva obrany SR, pod názvom FalcoGuard*, odborníci YMS a Vojenských lesov a majetkov skúmali využitie upútaných dronov so senzormi na flexibilné monitorovanie rizika požiarov v aktuálne ohrozených lokalitách.

Na Slovensku je najvyššie riziko lesných požiarov len niekoľko kritických týždňov v roku, avšak na rôznych územiach. „Riziko sa odvíja od meteorologickej situácie, vlhkosti „paliva“ pod stromami (hrabanka, opad, mŕtve drevo, kriačiny a pod.), od počtu za sebou nasledujúcich slnečných dní a významne aj od aktivity ľudí. Navyše, na územiach vojenských lesov je riziko zvýšené napríklad aj po vojenskom cvičení alebo inej aktivite. Keď už požiar vznikne, kritická je rýchlosť detekcie a okamžitý zásah, pretože v lese sa požiar šíri extrémnou rýchlosťou či cez koruny stromov, na podloží, aj koreňovým systémom,“ uvádza do problematiky prof. Bc. Ing. Andrea Majlingová, MSc. PhD., externá výskumná pracovníčka projektu.

Pre toto pomerne krátke rizikové obdobie, dynamicky sa meniace podmienky na územiach, hornatosť lesného terénu a potenciálne vysoký ničivý efekt prepuknutého požiaru sa skúmali aj iné ako tradičné stacionárne metódy detekcie. „Všeobecný monitoring sa bežne robí fyzickými obhliadkami v teréne, prípadne špeciálnymi rotujúcimi kamerami na stožiaroch (systém ASDS). Avšak stacionárny kamerový prístup má svoje obmedzenia. Okrem iných sú to vysoké náklady na inštalácie, prevádzku, ako aj nízka flexibilita. Tieto dôvody nás viedli k skúmaniu flexibilnejších prístupov, konkrétne potenciálu upútaných dronov so špecifickými senzormi,“ vysvetľuje Miroslav Čongrády, šéf IT odboru Vojenských lesov a majetkov, š.p.

V kombinácii so špeciálnym dispečingom sa drony ukazujú ako praktický a použiteľný model. „Drony sú samostatne umiestniteľné na akékoľvek územie s vysokým požiarnym rizikom. Testované modely lietajú do výšky 100-150 m, ktorá nespôsobuje problémy letovo-prevádzkovým službám a snímajú územie z rôznych uhlov. V praxi by bolo na mieste viacero dronov rozložených tak, aby mali dobrú, vzájomne sa prekrývajúcu viditeľnosť. Ak zachytia požiar z viacerých uhlov, vieme matematickým výpočtom v prepojenom softvéri určiť presné miesto a okamžite zasiahnuť, ale ak je aj požiar detekovaný len jedným dronom, vedia miestni lesníci z vypočítaného azimutu určiť pravdepodobné miesto požiaru“ pokračuje Miroslav Čongrády v popisovaní konkrétne skúmaného monitorovania v teréne.

Model má perspektívu nielen pri rýchlom odhaľovaní požiarov, ale aj v prevencii. „Máme k dispozícii softvér, ktorý dokáže automaticky spracúvať veľké množstvo dát z monitorovania lesa a smerujeme k tomu, aby sme vedeli s využitím najmodernejších postupov strojového učenia, automatického spracovania obrazu a umelej inteligencie vyrátať aj riziko vzniku požiarov na konkrétnych územiach. Teda s vysokou presnosťou vopred určiť lokality, kde požiare reálne hrozia a dynamicky prispôsobovať aj intenzitu autonómneho monitorovania,“ dodáva Radovan Hilbert, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, možnosti, s ktorými odborníci rátajú do budúcnosti.

 

________________

Túto prácu podporilo Ministerstvo obrany SR.

* Názov projektu FalcoGuard výskumníci tvorivo odvodili od letu a lovu sokolej dravej zveri (angl. falcon), ktorá z oblohy pozoruje, resp. stráži (angl. to guard) povrch Zeme a keď zaznamená korisť – pohyb, zacieli zrak a zameria vybraný cieľ.

Zámerom projektu FalcoGuard bolo identifikovať a overiť si možnosti vybudovania systému mobilných monitorovacích zariadení určených na včasnú detekciu lesných požiarov, ktoré budú pozostávať z troch základných komponentov: nosičov, senzorovej výbavy a systému spracovania monitorovaných údajov.

YMS pravidelne spolupracuje s lesníkmi na technologicky pokročilých výskumných projektoch. Monitoring lykožrútových kalamít s pomocou automatickej analýzy údajov zo satelitov získal cenu Ministra hospodárstva za Inovatívny čin roka 2020. Úspešne sme overili aj postup čistenia zamorenej pôdy ekologickými metódami s algoritmom na detekciu šírenia toxických látok v priestore.