Novinky

4. júla 2022 – Odborno-spoločenskú konferenciu YMS, GeoSpatial Visions 2022, tradične v hoteli Sitno, Vyhne, pripravujeme na koniec septembra. Hot témou budú opäť elektronické služby, digitalizácie a inovácie z výskumných projektov vo všetkých sférach života a ekonomiky. 

Tradícia odbornosti a súťaženia

Spojenie odborných tém a diskusií s poobedňajšou IT Olympiádou ste si veľmi obľúbili. Veríme, že po dvojročnej vynútenej prestávke sa tento rok osobne stretneme v hoteli Sitno vo Vyhniach. Rezervujte si 22. a 23. septembra 2022, štvrtok a piatok vo svojich kalendároch.

Opäť elektronické služby

Tesne pred vypuknutím pandémie, v septembri 2019, sme na konferencii ukázali konkrétne príklady dobrých elektronických služieb (link na článok o konferencii). „Nasledujúci vývoj ukázal, v akom stave elektronické služby sú a povýšil ich na nevyhnutnosť. Kvalitné a vzájomne prepojené elektronické služby už nie sú luxusom, ktorého výhody treba vysvetľovať. Je tu čas, kedy od ich úrovne závisí samotná existencia firiem a organizácií,“ hovorí Mikuláš Szapu, predseda dozornej rady YMS, a.s.

Preto aj GeoSpatial Visions 2022 bude opäť o praktickej tvorbe fungujúcich, jasných, moderných a intuitívnych systémov pre elektronické služby. „Predstavíme šesť organizácií z kľúčových oblastí hospodárstva a života, ktoré buď už úspešne digitálne fungujú alebo sú v procese prípravy prechodu na digitál. Patria sem celoslovenské oblasti pôdy, vody, plynu, lesov, majetku aj zvierat,“ pokračuje Mikuláš Szapu.

Výskum s výsledkami 

Vo výskumnej sekcii konferencie predstavíme inovácie, ktoré sú výsledkom spolupráce YMS na výskumných projektoch. „Za posledné dva roky sme ako technologický partner v širších tímoch pripravili viaceré prototypy riešení vhodných priamo do praxe. Napríklad eróznu kalkulačku pre poľnohospodárov a cenou Inovatívny čin roka ovenčený „vesmírny prekladač“ ySpace. Rozbiehame aj ďalšie projekty, konkrétne vyhodnotenie úrodností polí na západnom Slovensku za posledných 30 rokov a dátový model pre dekontamináciu území zamorených škodlivinami,“ vysvetľuje riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS, Radovan Sunega.

IT Olympiáda

Dlhodobé vzťahy s klientami a partnermi sú pre YMS kľúčové. Preto po skončení odborného programu pripravujeme IT Olympiádu, súťaž v ľahkých tímových športoch a večerný raut. „Absolútna väčšina našich klientov je s nami desaťročia a po desaťročiach sa k nám opäť vracia po nové generácie kľúčových systémov, pretože vedia, čo môžu od nás očakávať. Dodávame funkčné systémy, riešime problémy, inovujeme, rozvíjame, komunikujeme, hľadáme riešenia. Pri takomto každodennom nasadení si vyhradzujeme jedno poobedie v roku, aby sme si užili neformálnu atmosféru bez termínov, jednaní a formalít,“ uzatvára tému konferencie GeoSpatial Visions 2022 Mikuláš Szapu.