24. septembra 2019 –

YMS, a.s., líder na trhu s technickým a geografickým softvérom, každoročne organizuje odbornú konferenciu GeoSpatial Visions. Tento rok sme oslávili jej 20. výročie – témou lepšie (elektronické) služby. 

Prečo je elektronizácia tak náročná?

Elektronizácia služieb verejných či súkromných podnikov je chronicky aktuálnou témou vzhľadom na jej mnohodimenzionálnosť, bleskový rozvoj technológií a požiadaviek trhu. Čo včera fungovalo má dnes príliš veľa „klikov“, nie je dostatočne integrované prípadne dizajnovo zastaralé. Vyhovieť požiadavkám elektronickej doby so zreteľom na potreby všetkých zúčastnených strán, teda poskytovateľov služieb, klientov, regulátorov aj tvorcov technológií, je heroická úloha. Aj preto veľa projektov postupuje pomaly a výstupy často neposkytnú konečným užívateľom elektronickej služby očakávaný komfort a wau efekt.

YMS má štatistiku stopercentnej úspešnosti

V mori projektov preto svietia úspešné elektronizácie. Patria k nim aj všetky zo softvérového laboratória YMS, ktorého mottom je stopercentná spoľahlivosť. „Na 20. ročníku konferencie GeoSpatial Visions naši dlhoroční klienti predstavili hneď tri úspešné projekty. eVyjadrenia spoločnosti eustream, a.s., ktorá dnes 75 percent povinných vyjadrení do stavebného konania poskytuje bez zásahu človeka; digitálny archív Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, s ktorým odborná verejnosť pracuje už výlučne digitálne; a offline GIS slovenských lesníkov, vďaka ktorému už aj lesy v odľahlých miestach Slovenska, nedotknuté pripojením na civilizáciu, hospodária za pomoci moderných technológií“, zhŕňa obsah konferencie jej moderátorka, obchodníčka YMS, Radka Molnárová.

Vládne projekty Stop byrokracii a portál oversi.sk

Konferenciu oficiálne otvoril a účastníkov privítal výkonný riaditeľ YMS, Milan Kánya. Hlavný rečník a v celkovom programe konferencie zástupca štátneho regulátora pre elektronické služby, riaditeľ odboru riadenia IT projektov Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Ján Bačko, účastníkom predstavil najnovšie vládne projekty zamerané na odbúranie papierovania vo verejnej správe, www.stopbyrokracii.sk, a vládny portál www.oversi.gov.sk, vrátane ich výsledkov za prvý rok fungovania. Ako účastníkom pripomenul, „v boji proti byrokracii nie sme sami. Stále viac užívateľov zo štátnej sféry sa myslením pridáva na našu stranu. Možností na zlepšenie služieb pre občanov je ale omnoho viac. Pridajte sa k bojovníkom proti byrokracii aj Vy.“

Poskytujeme priestor otvoriť zložité témy

V moderovanej panelovej diskusii na otázky odpovedali zástupcovia regulátora, tretieho sektora, klientov aj tvorcov technológií. Ján Bačko za oblasť regulácie; Milan Ištván, prezident mimovládnej organizácia Partnerstvá pre porsperitu PPP za tretí sektor; Andrea Jurčáková, manažérka kvality spoločnosti TUV SUD za konečného užívateľa elektronickej služby AIS Slovenskej národnej akreditačnej služby a Radovan Sunega, riaditeľ projektov výskumu a inovácií YMS za tvorcov technológie.

„Priestor otvoriť najnáročnejšie témy YMS poskytuje vždy. V oblasti elektronizácie špeciálne, pretože úspech akéhokoľvek elektronizačného projektu si vyžaduje zhodu a spoluprácu mnohých strán“, vysvetľuje Radovan Sunega z YMS. „Úspešne sme dokončili všetky projekty elektronizácie práve vďaka vytrvalosti, ochote a schopnosti ponoriť sa do najnáročnejších tém a prístupom agility v projektovom manažmente aj programovaní ich rozdelili na menšie časti, ktoré sa postupne tvorili a testovali tak, aby v konečnej fáze nepriniesli žiadne nepríjemné prekvapenia, naopak vytvorili harmonický a funkčný celok, ktorý sa dobre používa tak na strane poskytovateľa aj užívateľa služby“, zjednodušene vysvetľuje Radovan Hilbert, riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, ktorý na konferencii predstavil prepracovaný systém elektronizácie, ktorý YMS na trh prináša pod obchodným názvom yAgenda.

Spokojnosť konečného užívateľa svedčí o hlbokej funkčnosti a zmysluplnosti 

Dôkazom skutočnej funkčnosti prístupu YMS k elektronizácii boli vyjadrenia manažérky kvality certifikačnej spoločnosti TUV SUD, Andrei Jurčákovej, ktorá na dennej báze využíva akreditačný informačný systém (AIS) od YMS pre Slovenskú národnú akreditačnú službu. Systém AIS z pohľadu klienta vyhodnotila ako veľmi prínosný a dodala, že v porovnaní s inými krajinami aj západnej Európy je jednou z najpokročilejších elektronických služieb, s ktorými sa pri výkone každodenných certifikačných činností vo svojej praxi stretáva. Systém AIS aplikovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou predstavuje moderný a inovatívny spôsob komunikácie medzi verejnoprávnou inštitúciou a podnikateľskými subjektami, vykonávajúcimi svoje odborné inšpekčné, certifikačné a  prípadne laboratórne činnosti v režime akreditácie, podľa pravidiel medzinárodných noriem, a ktorých výstupy sú celosvetovo uznávané. Možno ho zaradiť k tzv.”paperless” systémom, ktorý eliminuje používanie klasických papierových formulárov, urýchľuje a zjednocuje obojstranne komunikačné toky, šetrí čas, cestovné a poštovné náklady a v konečnom význame životné prostredie. Vybavenie celej akreditačnej služby od podania žiadosti až po výsledky a rozhodnutie akreditačného orgánu prebieha elektronicky, čo podporuje i samotnú nezávislosť procesu. Z pohľadu našej spoločnosti posúva dôveru v akreditáciu na Slovensku na vysokú odbornú úroveň“.

YMS spája technológie s ľudskosťou

Jednou z kľúčových hodnôt YMS je pri tvorbe elektronických služieb či zložitých technológií myslieť na to, že všetko tvoria ľudia pre ľudí. Aj preto sa konferencia YMS už 20 rokov nezaobíde bez záverečného priestoru, v ktorom majú biznis partneri príležitosť prediskutovať náročné témy v neformálom, priateľskom prostredí. Slúži na to každoročná tímová súťaž IT Olympiáda, počas ktorej si účastníci konferencie zmerajú sily v ľahkých tímových športoch. „Práca so softvérom je beh na dlhé trate. S našimi klientmi a partnermi tvoríme projektové tímy, ktoré na neustálom rozvoji softvérových systémov a služieb spolupracujú roky, niekedy aj desaťročia. Z partnerov sa stávajú priatelia a čas, ktorý si jedenkrát za rok vyhradíme na neformálnu diskusiu je vzácny a potrebný, aby sme udržali vzťahy, ktoré nám každodenné pracovné nasadenie uľahčujú a vnášajú doň ľudskosť“, uzatvára Milan Kánya.