YMS, a.s., softvérové laboratórium, certifikované výskumné pracovisko, partner Európskej vesmírnej agentúry a nositeľ mnohých významných ocenení, vrátane ceny Inovatívny čin roka 2020.

YMS, a.s. už viac ako 30 rokov tvorí informačné systémy, ktoré zabezpečujú nepretržité fungovanie kľúčového biznisu významných spoločností a štátnych organizácií. Eustream, a.s.; Nafta, a.s.; Lesy SR, Vojenské lesy a majetky (VLM), Slovenská národná akreditačná služba (SNAS), Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) a mnohé ďalšie. Orientujeme sa na na odvetvia, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň projektovej, analytickej a programátorskej expertízy a patríme medzi najstaršie a najstabilnejšie slovenské IT spoločnosti.

Tvoríme pracovný tím odborníkov a priateľov, ktorý spolupracuje na vysokej odbornej aj ľudskej úrovni. Väčšina našich zamestnancov pracuje pre YMS už viac ako 10 rokov. Záleží nám na profesnom a odbornom rozvoji nášho tímu, na dlhodobom kariérnom rozvoji každého nášho odborníka a na dobrých pracovných a medziľudských vzťahoch v rámci firmy aj s klientami.

 

YMSka je tím odborníkov, ktorí sú spoľahlivými kolegami a dobrými priateľmi. Tvoríme si spoločnú firemnú kultúru rešpektu, pomoci a spolupráce. Takýto tím sa však netvorí sám od seba. Hľadaniu kolegov, ktorí medzi nás zapadnú, venujeme veľa času a úsilia. Vždy sa radi stretneme s ľuďmi, ktorí by náš tím potenciálne mohli doplniť a obohatiť. Dočítali ste až sem, máte odbornosť a ľudskosť, ktorá sa nám môže hodiť? Napíšte nám o nej cez náš formulár:

Meno a priezvisko:

Odbornosť:

Ako ste sa o nás dozvedeli?

Čo by ste u nás chceli robiť?

Hľadáte prácu ihneď?

E-mail na vás:

Priložte svoj životopis:

Prípadne iný dokument, ktorý vás predstaví:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti YMS, a.s. Trnava podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ďakujeme za váš čas a záujem. Preštudujeme vaše dokumenty a ozveme sa.

 

Podrobnejšie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosťou YMS, a.s.