Za každým riešením stojí silný tím biznis analytikov, softvérových architektov a programátorov. Vďaka nim je YMS tým, čím je. Spoľahlivým a profesionálnym partnerom, ktorému dôverujete v každom projekte. Ako náš technický tím drží krok s najnovšími technológiami, meniacimi sa potrebami klientov a nevyhnutnou potrebou jednoduchosti, prehľadnosti a intuitívnosti?

Aplikujeme trendy a štandardizujeme

Snáď žiadne odvetvie nenapreduje tak raketovo ako informačné technológie. Dodávať klientom moderné riešenia určené na roky dopredu je preto vysoko odborná, priam strategická úloha. Vyžaduje majstrovstvo v kombinovaní toho, čo je overené a funkčné s novým, kreatívnym, svetovým. Nevyhnutnosťou sa stáva sledovanie trendov a aplikovanie vedomostí, ktoré technologický svet vyhodnotí ako najlepšie praktiky. Keďže práve tento druh technologického majstrovstva je jedným z troch pilierov vízie YMS, technický tím do štandardizácie a integrácie technológií a plynulosti postupov investuje veľa energie. Aplikujeme národné, európske aj svetové štandardy v IT aj v bezpečnosti a riadime sa setom všeobecne uznaných najlepších praktík vývoja softvéru
a technologických postupov, známych pod pojmom DevOps. Používame tiež princípy agility, z ktorých vychádza samotný DevOps, a ktoré skracujú čas tvorby softvéru rozložením práce na časti a nepretržitým dodávateľsko-klientskym „tancom“ príprava – vývoj – testovanie – zavedenie – dohľad a zhodnotenie prínosov, opakujúcim sa do odovzdania hotového produktu. Týmto prístupom sme sa vypracovali na dôveryhodné softvérové laboratórium, ktoré so stopercentnou spoľahlivosťou úspešne odovzdá každý projekt.

Aplikujeme národné, európske aj svetové štandardy v IT aj v bezpečnosti a riadime sa setom všeobecne uznaných najlepších praktík vývoja softvéru a technologických postupov, známych pod pojmom DevOps.

Posúvame IS do roly služby

S podobnou precíznosťou sa venujeme téme transformácie informačných systémov do podoby konkrétnej služby zamestnancom zákazníka, ale aj občanom a verejnosti. Uvedomujeme si, že požiadavky na nové elektronické služby a poskytovanie dát exponenciálne rastú, stávajú sa štandardom. To vyžaduje stále väčšiu flexibilitu v kombinácii technológií a ich vzájomnej interakcii. Pre tento účel budujeme integračné rozhrania a otvorené API. Príkladom je mapový plugin, resp. samostatne stojaci mapový modul, vhodný pre začlenenie do akejkoľvek aplikácie, vrátane aplikácií tretích strán, ako pridaná funkcia zobrazenia dát
v mape. Ako primárne GIS-ový odborník sme mapový plugin vyladili na úroveň čistej, jednoduchej a intuitívnej aplikačnej služby, ktorá relatívne nenáročne dodá priestorový rozmer akémukoľvek systému spravujúcemu dáta v území.

Podporujeme vzdelávanie

Všetko toto sa nám pod značkou YMS darí len vďaka odborným kvalitám každého člena technického tímu. Lebo značka je len taká silná, ako zdatní sú ľudia ktorí ju budujú. Cítim veľkú hrdosť na to, že za posledné dva roky sme úspešne zvládli snáď najväčšie množstvo certifikačných skúšok v histórii firmy. Vďaka ochote všetkých učiť sa a napredovať sme obhájili a získali znalosti v rôznych oblastiach programovania,  bezpečnosti informačných systémov, testovaní technológií, v databázach, v GIS systémoch, ale aj vysoké certifikačné stupne projektového manažmentu. Komplexnosť firemného zámeru dokresľujú aj pravidelné obnovy ISO certifikácie kvality a informačnej bezpečnosti, bezpečnostná previerka NBÚ a najnovšie aj certifikát spôsobilosti pre výskum a vývoj, vďaka ktorému sa dostávame k ďalším novým a zaujímavým technologickým výzvam.

Spätný pohľad na rok 2020, aj napriek tomu, že sa do dejín zapíše ako veľmi náročný, pre YMS predstavoval obrovský odborný a technologický posun.

Pracujeme múdro a vytrvalo

Všetky tieto úspechy patria celému tímu YMS. Ako technický riaditeľ, ktorému na stole pristávajú konečné požiadavky na technické riešenia, by som rád vyzdvihol predovšetkým múdrosť a vytrvalosť členov technického tímu. Pravidelne, v malých skupinách alebo jednotlivo, riešia náročné analytické a vývojové zadania, problémy a výzvy, ktoré v korporáciách dostávajú veľké, často nadnárodné tímy. Napríklad elektronický podpis, integráciu na štátne systémy alebo vhodnú organizáciu veľkého množstva rôznorodých dát. Opakovane som svedkom úspešných, fungujúcich riešení a výstupov, ktoré mi dávajú absolútnu dôveru v to, že YMS je schopná vyriešiť akékoľvek náročné klientske zadanie. Aj napriek tomu, že svojou veľkosťou patríme do kategórie malých a stredných firiem, riešime projekty najvyššej odbornej náročnosti, národného a strategického významu.

V malých skupinách alebo jednotlivo, riešime náročné analytické a vývojové zadania, problémy a výzvy, ktoré v korporáciách dostávajú veľké, často nadnárodné tímy.

Sme vďační za ochotu a ľudskosť

Nuž a YMS má do tandemu s odbornosťou, múdrosťou a dobrou firemnou víziou ešte niečo navyše. Nekonečnú ochotu a prozákaznícku orientáciu ľudí. Neopozeranú ľudskosť a vitalitu tímu aj napriek tomu, že sa pohybuje vo svete technológií, tak často označovanom za vzdialene neosobný. Aj po 30 rokoch existencie a stovkách náročných projektov si udržiava status, alebo ešte lepšie „pocit“ rodinnej, súdržnej firmy, flexibilnej, spolupracujúcej a prijímajúcej každú zaujímavú výzvu. Spolupráca generácie „starých“ YMS-ákov, ktorí v trnavskej firme začínali a dodnes tvoria jej zdravé jadro, s tímom mladých, progresívnych
a energických ľudí, dodáva YMS-ke presne ten rozmer, ktorý sama v technológiách presadzuje — vyváženú kombináciu overeného, funkčného a tradičného
s inovatívnym, trendovým a šprintujúcim. Rok 2020 síce zrušil všetky obvyklé firemné a tímové akcie, ktorými radi vyvažujeme spoločnú prácu a štúdium, verím však, že oslavou 30tych narodenín, ktoré sme si tiež o pár mesiacov posunuli, si to vynahradíme.

Tešíme sa zo spokojnosti užívateľa

O čo však v tejto technologickej hre nakoniec ide? O to, aby ten, ktorému sú určené naše snahy, bol s našimi riešeniami spokojný. Aby bežný užívateľ (nielen jeho manažér, objednávateľ riešenia), ktorý každý deň používa našu aplikáciu, skutočne pocítil, že mu prináša hodnotu, zlepšuje pracovný život, uľahčuje prácu. Že všetka námaha, ktorú tímy dodávateľa aj klienta na prípravu vynaložili, prináša svoje ovocie. Za tím YMS a tímy klientov, s ktorými úzko spolupracujeme, môžem skonštatovať, že tento cieľ dosahujeme na výbornú.

Naši koneční užívatelia sú spokojní a my to vieme, pretože s nimi skoro denne hovoríme. Aj preto rád zopakujem svoje želanie pre YMS k 30-temu výročiu: prajem kolegom aj sebe, aby sme mali ešte mnoho príležitostí zažívať konkrétnu hodnotu, ktorú zákazníci pomocou našich technológií a služieb získavajú.