Koncept softvéru pre modrú infraštruktúru

21. januára, 2023 – Softvérový výskum posúvame do stále presnejšieho získavania, analýzy a interpretácie dát. Tak vznikol aj koncept RainLife, návrh softvéru na kalkuláciu dažďového potenciálu pre biznis. Prispeje k lepšiemu odhadu návratnosti investície do tzv. modrej infraštruktúry.