21. januára, 2023 – Softvérový výskum posúvame do stále presnejšieho získavania, analýzy a interpretácie dát. Tak vznikol aj koncept RainLife, návrh softvéru na kalkuláciu dažďového potenciálu pre biznis. Prispeje k lepšiemu odhadu návratnosti investície do tzv. modrej infraštruktúry.

Voda, klíma a vplyv človeka

Nároky na vodu sa neustále zvyšujú, populácia rastie, silnie priemysel aj poľnohospodárstvo, stopa človeka na Zemi sa prehlbuje. Zmena klímy, či už činnosťou človeka alebo nie, dramaticky mení aj planetárny vodný cyklus. Predlžujú sa obdobia bez zrážok až do extrémneho sucha a dažde sa menia na extrémne lejaky. Niekde voda chýba a rastú jej ceny, inde padajú obrovské množstvá zrážok a spôsobujú záplavy či zosuvy pôdy, ktoré ohrozujú životy, bezpečnosť, majetok. Kam sa pozrieme, tam je tento vývoj zjavný a nepopierateľný.

Dažďová voda ako zdroj

Logickým záverom, z ktorého sa už vyvinul silný trh tzv. „modrej infraštruktúry”, je zachytávanie dažďovej vody pre priemysel, poľnohospodárstvo či obytné zóny. Trhoví hráči sa zatiaľ sústreďujú na infraštruktúru, teda nádoby, potrubia a odtokové systémy. „Hardvér” sa neustále zlepšuje a podobne ako pri solári, aj tu sa, pri pohľade na čísla, čaká mnohonásobný rast.

Softvér na lepší odhad

RainLife posúva hru o kus ďalej a ako špeciálny modelovací softvér kalkuluje množstvo vody, ktoré sa dá na konkrétnom spádovom území zachytiť. Cieľom je dať investorom nástroj na presnejšiu kalkuláciu návratnosti investícií do modrej infraštruktúry. „Služba RainLife bude intuitívny portál, kde podnikatelia, samosprávy alebo dokonca aj jednotlivci len zadaním konkrétneho územia zistia, aký má retenčný potenciál. Softvér automatiky preráta plochu územia, typické počasie, priemernú úroveň zrážok a užívateľovi ponúkne približný objem zachyteného dažďa,“ hovorí riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, Radovan Hilbert.

 

Pozrite si video o novom koncepte RainLife