Výskumné laboratórium YMS

Dlhodobá snaha našej spoločnosti o poskytovanie moderných a inovatívnych produktov a služieb nás priviedla do oblastí výskumu, ktorý realizujeme prostredníctvom výskumných projektov, nielen zákazníckych/komerčných ale aj interných. Naše výskumné laboratórium disponuje stabilným, odborne zameraným personálom, ktorý svoje výsledky publikuje v rôznych periodikách. Na výskumných projektoch rôzneho druhu pracujeme už viac ako 10 rokov a sme držiteľom Osvedčenia Ministerstva školstva,…