10. decembra 2018 – Časopis pre zamestnancov Lesov SR zverejnil článok o Offline GIS-e, ktorý opäť zásadne rozširuje používanosť systému v duchu lesníckeho motta „GIS do každej horárne“. Na úvod píše špecialista GIS u oddelenia IT LSR, Ivan Hanula, o ambicióznosti plánu: „Pracovať s priestorovými dátami aj bez internetu je potreba mnohých zamestnancov podniku LESY SR, š. p. Novinka od tvorcov IS WebGIS – spoločnosti YMS, a. s., má ambíciu vyriešiť tento dlhodobý problém. Desktop aplikácia, ktorá je schopná pracovať v odpojenom režime od podnikovej siete, bola predstavená na stretnutí používateľov GIS 2018 v Antonstále. Čo prinesie očakávaná novinka a koľko pravdy sa ukrýva v jej podtitule „GIS do každej horárne“? Predstavme si situáciu, keď na lesnej správe potrebuje ťažbár zaevidovať grafickú evidenciu, no mapové okno IS WebGIS mu mrzne pre nedostatočnú rýchlosť pripojenia do siete internet – na porazenie!!! Žiaľ, toto je každodenná realita niektorých lokalít (ale stretli sme sa s tým určite všetci). Vybraným užívateľom svitá na lepšie časy, a to v podobe offline mapovej aplikácie, ktorá bude nainštalovaná priamo na užívateľovom počítači. Desktop-aplikácia umožňuje prepnutie sa do offline a spätne do online-režimu, kde v online režime je zabezpečená obojsmerná a spoľahlivá synchronizácia dát. Uvedené prináša mnohé benefity užívateľovi: istotu napr. pri evidenčnej činnosti, spoľahlivosť dátovej konzistencie pri zachovaní jednotnej centralizovanej geodatabázy. V súčasnej podobe systém umožňuje editáciu v offline aj online-režime, vyhľadávanie, výber vrstiev, meranie či tlač mapy. To, či systém obstojí v praxi, ukáže až budúcnosť, ale najnovšie technológie a know-how dodávateľa sľubujú dobrý výsledok.“

Časopis Lesník, november 2018