Novinky

13. apríla 2018 –

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predĺžilo YMS Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré firma pôvodne získala v roku 2015.

Aktualizované osvedčenie je platné na ďalších 6 rokov, teda do roku 2024. Vďaka osvedčeniu sa môže YMS aj naďalej uchádzať o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na projekty v oblasti výskumu a vývoja.

YMS sa pravidelne, už mnoho rokov, podieľa na projektoch, ktoré prinášajú inovácie a nové postupy práce. Najväčším doposiaľ realizovaným zámerom odborníkov YMS a partnerov sú pokročilé analýzy dát využívajúce výstupy z leteckého laserového skenovania povrchu Zeme (LiDAR). Najzaujímavejšími z nich doteraz boli odhalenia nových archeologických štruktúr v nálezisku Molpír v Smoleniciach či identifikácia oblastí s nebezpečenstvom zosuvov pôdy vo Vrátnej doline.