26. septembra 2022 – Tretiu dekádu výročných užívateľských odborno-spoločenských konferencií YMS sme odštartovali v dňoch 22. a 23. septembra v hoteli Sitno, Vyhne, v spoločnosti našich dlhodobých klientov, ako aj nových partnerov. Preberali sme elektronické služby, elektronizáciu verejnej správy, inovácie z výskumných projektov, ako plány financovania z rôznych EU fondov. „Konferencie robíme od roku 1999, ako prvá slovenská IT firma. Tradíciu sme porušili len počas pandémie. Vytvárame také podmienky, aby sa mohli naši klienti navzájom rozprávať a vymieňať si skúsenosti. Je to transparentný a otvorený spôsob komunikácie, preto je konferencia vždy úspechom,“ hovorí predseda dozornej rady YMS, Ing. Mikuláš Szapu.

Konferencie sa zúčastnilo cez päťdesiat odborníkov zo všetkých oblastí hospodárstva, ktorým sa venujeme, lesníci, pôdohodpodári, plynári, cestní a železniční hospodári, výskumníci aj zástupcovia viacerých ministerstiev a verejných služieb.

Slovensko.Digital
Program odštartoval s keynote prednáškou CEO spoločnosti EEA a zakladateľ občianskeho združenia Slovensko.Digital, Ing. Gabriel Lachman. Poskytol účastníkom realistický pohľad na stav elektronizácie verejných služieb na Slovensku a vypichol problémy, s ktorými sa potýkajú dodávatelia systémov aj verejné inštitúcie. „Absentuje realistický plán pre budovanie elektronických služieb, prioritizácia cieľov, ako aj premyslená high-level architektúra, jej dodržiavanie a kontroly. Máme k dispozícii finančné zdroje, no nedokážeme ich dostať tam, kde sú potrebné, snažíme sa riešiť veľmi široko postavené úlohy a nakoniec sa nám ich nedarí dotiahnuť do cieľa. Štát nevedie dialóg o rozvoji a inovácii s externým prostredím a súčasné pravidlá verejného obstarávania sú pre udržateľný rozvoj IT kontraproduktívne“ odznelo v keynote prezentácii Ing. Gabriela Lachmana hneď na začiatok.

Elektronizácia vo všetkých oblastiach života
Účastníci sa optimistickejšie naladili rozoberaním požiadaviek na efektívnu elektronickú službu a prezentáciami elektronizácií z rôznych oblastí praxe, ktoré priniesli reálnu pridanú hodnotu. „Predstavili sme päť organizácií z kľúčových oblastí hospodárstva a života, ktoré buď už úspešne elektronicky fungujú alebo sú v procese elektronizácie,“ hovorí Ing. Mikuláš Szapu.

Blok úspešných príkladov odštartoval odborný technik ciestIng. Peter Prieložný, ktorý účastníkom ukázal spôsob, akým Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚCTTSK) používa rokmi akumulované prevádzkové dáta. Účastníkov previedol aj digitálnym procesom práce dispečingu a technikov v teréne, priblížil optimalizáciu, automatizáciu aj inovácie.

Novú generáciu systému na sledovanie rizika na vysokotlakových potrubiach spoločnosti Nafta, a.s. priblížil inžinier technického rozvoja, Ing. Jakub Hlinka. Vysvetlil prečo sa Nafta rozhodla pre nový systém a predviedol spôsob práce s technickými dátami v centrálnej vizuálnej dispečerskej obrazovke, ktorá nielen prehľadne zobrazuje množstvo údajov, ale aj údaje prepočítava – modeluje pri zmene riadiacich parametrov operátorom –  dispečerom.

Po plyne sme sa preniesli k pôde a za Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), RNDr. Jozef Izakovič, špecialista zodpovedný za implementáciu nového komplexného riešenia, odprezentoval plán implementácie dopytových projektov, v ktorých YMS, a.s. bola úspešným uchádzačom len pred niekoľkými mesiacmi.

Na pôdu nadviazali lesníci, konkrétne Ing. Milan Laš, informatik Lesov SR, ktorý ukázal genézu elektronického spravovania lesných pozemkov. Od roku 2020 ich lesníci spravujú modernou webovou aplikáciou, ktorá napojila dáta LSR na online kataster, čím pomohla lesníkom k v súčasnosti najvyššej možnej relevantnosti dát o pozemkoch.

Blok uzatvoril Ing. Juraj Šipula z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý účastníkom vysvetlil, ako BBSK prechádza bezprecedentným procesom digitalizácie dát o budovách, mapovaním a hodnotením ich energetickej efektívnosti.

Výskum s výsledkami
Vo výskumnej sekcii sme predstavili inovácie, výsledky spolupráce YMS a partnerov na výskumných projektoch. „Za posledné dva roky sme ako technologický partner v širších tímoch pripravili viaceré prototypy riešení vhodných priamo do praxe. Napríklad eróznu kalkulačku pre poľnohospodárov a cenou Inovatívny čin roka ovenčený „vesmírny prekladač“ ySpace. Rozbiehame aj ďalšie projekty, konkrétne vyhodnotenie úrodností polí na západnom Slovensku za posledných 30 rokov, ako aj model znečistenia, ktorý pomôže pri dekontaminácii území znečistených ropnými látkami,“ vysvetľuje riaditeľ pre rozvoj obchodu YMS, RNDr. Radovan Hilbert, PhD., ktorý projekty na konferencii predstavil.

EU fondy a plán obnovy
Počas poobednej panelovej diskusie sa primárne preberali nadchádzajúce obdobia EU fondov a plán obnovy. Diskusiu uviedol Ing. Milan Ištván, prezident neziskovej organizácie Partnerstvá pre prosperitu, prierezovým pohľadom na celú problematiku. Z diskusie zúčastnených bolo zrejmé, že ide o vysoko relevantnú tému. „Okrem doteraz využívaných európskych štrukturálnych investičných fondov sme aktuálne začali realizovať aj projekty Plánu obnovy. Spolu s Operačným programom Slovensko by mohlo ísť až o takmer dve miliardy eur do oblasti informatizácie spoločnosti. Je to na jednej strane veľká príležitosť pre Slovensko, ako aj veľká výzva pre celú IT komunitu“.

Spoločná IT Olympiáda
Po skončení odborného programu sa účastníci konferencie odreagovali tradičnou IT Olympiádou, športovými disciplínami v tímových. „Väčšina našich klientov je s nami desaťročia a po desaťročiach sa k nám opäť vracia po nové generácie kľúčových systémov, pretože vedia, čo dostanú. Dodávame funkčné systémy, riešime problémy, inovujeme, rozvíjame, komunikujeme, hľadáme riešenia. Pri každodennom nasadení si vyhradzujeme jedno poobedie v roku, aby sme si užili neformálnu atmosféru bez termínov, jednaní a formalít. Napriek tomu sa neraz nájdu popri športových aktivitách aj riešenia pre zložitejšie úlohy, uzatvára tému konferencie GeoSpatial Visions 2022 Ing. Mikuláš Szapu.