Novinky

29. septembra, 2023 – Koncom septembra sa vo Vyhniach konal 22. ročník konferencie GeoSpatial Visions. Na aktuálne témy prednášali pozvaní hostia, systémy od YMS predstavili klienti a IT Olympiády sa zúčastnili všetci, ktorí s biznis partnermi radi športujú a relaxujú v neformálnej atmosfére.

Konferenciu otvoril a účastníkov privítal predseda dozornej rady Mikuláš Szapu. Predstavil nového majiteľa YMS, Róberta Frančeka, ktorý YMS preberá po 33 rokoch z rúk rodiny Mikuláša Szapu. Róbert Franček doteraz pôsobil na významných riadiacich pozíciách v IT korporáciách ako Hewlett Packard, S&T Slovakia, Oracle Slovensko a Sféra, a.s. YMS je špecializovaný IT hráč s vysoko odborným portfóliom, ktoré plánuje posunúť ďalej v oblastiach priemyslu, dopravy aj energetiky.

Michal Brichta, keynote spíker SARIO a slovenskej vesmírnej kancelárie, predniesol zaujímavý pohľad na benefity, ktoré do ekonomiky priniesli voľne dostupné satelitné dáta. „Vďaka Európskej vesmírnej agentúre a satelitom dnes máme obrovské množstvo pohľadov z vesmíru na Zem a každé odvetvie si v nich vie nájsť to, čo potrebuje,“ vysvetlil Michal Brichta.

Martin Senčák, riaditeľ odboru certifikácie kybernetickej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu, a bývalý dlhoročný šéf Slovenskej národnej akreditačnej služby, poodhalil plány NBÚ v oblasti bezpečnosti kyberpriestoru. „Pripravuje sa štátom iniciovaná certifikácia kybernetickej bezpečnosti. Nebude zákonom povinná, ale stane sa pre certifikovanú inštitúciu investíciou, ktorá sa vráti v podobe spĺňania vyšších štandardov bezpečnosti,“ povedal.

Po prezentáciách pozvaných hostí nasledoval blok praktickej elektronizácie, kde vystúpili štyria zástupcovia klientských organizácií YMS.

Blok otvoril vedúci komerčného dispečingu spoločnosti Eustream, Jaroslav Macák. Predstavil medzinárodný dispečing na obchodovanie s plynom, ktorý súťaží o IT projekt roka 2023. „yCapacity je na svetovej technologickej úrovni, vysoko výkonný, stabilný a bezpečný. Obsahuje už približne pol miliardy technických a obchodných údajov a denne spracuje viac ako 150 tisíc údajov, 90 percent z nich automaticky,“ vysvetlil Jaroslav Macák. Je napojený na všetky tri európske obchodné platformy a na verejnom portáli uvádza aktuálne dáta, napríklad prietoky plynu cez Slovensko či kalkulačku na vypočítanie ceny za prepravu plynu.

Po plynárenskej kapacite nasledovala téma železničnej kapacity a predstavenie projektu na zatraktívnenie železničnej dopravy naprieč Európou. Národný manažér projektu pre ŽSR, Jozef Dudák, vysvetlil rozsah a pointu európskeho zlaďovania a výsledky štúdie uskutočniteľnosti v podmienkach Slovenska, ktorú vykonala YMS. „Železnica je vysoko ekologická a dostupná preprava, no problémy s presným a včasným alokovaním kapacít a rozdiely v tarifách a technickom zázemí medzi krajinami sťažujú jej plné využívanie. Zladenie na európskej úrovni a nové IT systémy by mali tieto problémy prekonať a pomôcť železnici konkurenčne sa vyrovnať cestám, hlavne čo sa týka nákladnej prepravy,“ povedal Jozef Dudák.

V programe pokračoval online prednáškou vedúci odboru informatiky Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Štefan Káčer, ktorý s účastníkmi nahliadol do historických máp. Tie sú dnes v geologickom digitálnom archíve dostupné každému. Účastníkom prečítal zápisky, ktoré na ceste po Slovensku, z Bratislavy cez Trnavu až do Vyhien, zaznamenal cestovateľ pred mnohými storočiami. „Každý, koho história v mapách zaujíma, ju môže vďaka rozsiahlemu digitálnemu archívu s geologickým dedičstvom z celého Slovenska z pohodlia domova skúmať,“ dodáva Štefan Káčer. Napriek vstupnej nevýhode plynúcej z online pripojenia Štefan Káčer svojou pútavou témou zvíťazil v hlasovaní o najzaujímavejšiu prednášku a odniesol si cenu publika.

Riaditeľ odboru informatiky Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Marek Molnár, predstavil rozpracovaný projekt digitalizácie celej agendy ústavu. Okrem iného účastníkov uistil, že „na Slovensku je úroveň ochrany pôdy veľmi vysoká a môžeme sa spoľahnúť na kvalitu u nás dopestovaných plodín. Beh kontrolných procesov sa prechodom do elektronickej podoby ešte viac zmodernizuje a zefektívni,“ čím uzatvoril blok prezentácií odborných systémov zo softvérového laboratória YMS.

Na záver vystúpil prezident neziskovej organizácie Partnerstvá pre prosperitu, Milan Ištván a zhrnul aktuálny vývoj v oblasti eurofondov a Plánu obnovy. Spolu s riaditeľom pre rozvoj obchodu YMS, Radovanom Hilbertom, sa venovali téme prípravy nových projektov, či už z pohľadu európskeho financovania alebo celkovej odbornej prípravy projektových návrhov. V diskusii s účastníkmi sa zhodli, že hoci ide o náročný proces s vopred negarantovaným výsledkom, je dôležité doň opakovanie vstupovať, pretože prínos v podobe hotových riešení a funkčnej elektronizácie vždy za vynaloženú námahu a zdroje stojí.

Po náročnom odbornom programe si väčšina účastníkov užila obľúbenú IT Olympiádu. Ľahkú športovú súťaž v štyroch disciplínach, ktorá dlhodobým biznis partnerom slúži raz do roka ako spoločný neformálny relax.