5. októbra, 2023 – V roku 2022 sme získali cenu Inovatívny čin roka za vesmírny prekladač ySpace od ministra hospodárstva. Tento rok po druhý raz súťažili aj o cenu IT komunity, tentokrát s medzinárodným dispečingom Eustreamu, pretože Slovensko zaradil medzi top digitálnych partnerov v obchode s plynom v Európe. 

Elektronický obchodný dispečing yCapacity slúži spoločnosti Eustream na riadenie obchodovania s plynom. Slovenský tranzitný plynovod je jedným z najväčších tranzitných koridorov pre prepravu zemného plynu v Európe. yCapacity je technologicky špičkový systém svetového štandardu. Beží v dvoch jazykoch, je vysoko zabezpečený, vysoko automatizovaný, ergonomický s modernou klientskou aj verejne dostupnou zónou. Ako jediný v Európe je napojený na všetky tri európske aukčné plynárenské platformy.

Obsahuje viac ako pol miliardy dát a denne vykoná 150 tisíc matematicky a obchodne náročných operácií, 90 percent z nich automaticky. Slovensko, ako popredný európsky prepravca plynu, sa tak v súčasnej náročnej dobe môže pochváliť prepracovaným systémom, ktorým 24/7 zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť obchodu s touto kľúčovou komoditou. Denné prepravy plynu, ceny prepravy a mnoho ďalších aktuálnych aj historických technických a obchodných informácií je k dispozícii každému občanovi na stránke spoločnosti Eustream.

Mapa prepravnej siete plynu v SR a obchodné body, na ktorých sa vykonávajú obchodné operácie.

 

Nie je to sexy jednoduchá téma, o ktorej sa ľahko rozpráva. Naopak, celospoločensky kľúčový a odborne náročný systém, technologicky aj procesne vysoko odborne vypracovaný v dlhodobej spolupráci klienta a dodávateľa, ktorý nám všetkým slúži bez toho, aby sme si toho boli vedomí.

Prihlášku sme sa snažili spracovať tak, aby bola zrozumiteľná aj laickej verejnosti a zaujímavá. Posúďte sami a prečítajte si celé jej znenie v priloženom PDF.

IT_Projekt_2023_YMS