Novinky

12. marca 2018 –

Začiatkom roka YMS v plnom rozsahu implementovala požiadavky normy ISO 27001 o informačnej bezpečnosti a získala certifikát od spoločnosti Bureau Veritas Slovakia s.r.o.

„YMS už 18 rokov úspešne drží a obhajuje certifikát kvality ISO 9001, ktorý klientom garantuje kvalitu našich procesov. Tento rok sme získali aj certifikát ISO 27001, ktorý zasa zabezpečuje ochranu dát a informácií. Obidva certifikáty potvrdzujú, že máme profesionálny procesný prístup a snažíme sa o neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníka nielen cez kvalitu našich riešení, ale aj cez kvalitu ochrany, ktorú zabezpečujeme pre ich firemné dáta a informácie“, hovorí Zuzana Palšovičová, projektová manažérka a interná audítorka YMS.

Vnútrofiremné aj klientske dáta a informácie sú aktíva, ktoré majú pre YMS veľkú hodnotu. Existujú vo všetkých možných podobách – tlačené, písané, zachytené na rôznych nosičoch alebo zdieľané elektronickou poštou. V akejkoľvek forme a zdieľané akýmikoľvek prostriedkami však musia byť vždy vhodne ochránené, čo zabezpečuje práve ISO 27001. Bezpečnosť informácií je zameraná na širokú škálu hrozieb od neautorizovaného prístupu do internej siete, k dátam zákazníkov, cez technické poruchy až po cielené útoky. Ochrana pred nimi zabezpečuje kontinuitu činností odborných tímov YMS aj celej firmy ako takej, minimalizuje obchodné straty a maximalizuje návratnosť investícii a podnikateľských príležitostí.