Superhrdinovia YMS s humorom približujú prínosy moderných technológií

16. decembra 2021 – V mene YMS vám naši prví traja odvážni superhrdinovia, ktorí sa dali na komixovú dráhu nahovoriť, želajú pokojné a bezpečné Vianoce. A spolu s celým tímom softvérových superhrdinov YMS budú aj v ďalšom roku bdieť nad spoľahlivým a bezpečným fungovaním vašich riešení a aplikácií. Ako sme vlastne prišli k tomuto nápadu a spoznali ste ich?

Na aktuality.sk sme písali o našom inovatívnom „vesmírnom prekladači“

2. decembra 2021 – Satelitná technológia sa vyvíja obrovským tempom a už zameria doslova plešinu na hlave človeka. Monitoruje čoraz väčšie plochy v stále lepšom rozlíšení, snímajú sa širšie spektrálne pásma, monitorujú sa výskyty látok v ovzduší. Aby sa takéto množstvo údajov dalo použiť v praxi, potrebujú softvér, ktorý ich spracuje a výsledky interpretuje so formy zrozumiteľnej užívateľovi. To presne robí ySpace, čím funguje ako vysokoodborný a vysokokapacitný vesmírny „prekladač“.